Efekt zewnętrzny wykształcenia
author Strawiński, Paweł

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej
red. Szczerbiński, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia 
red. Wąsik, Mirosław

Publication year: 2004 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ukierunkowany rozwój albo dryf : Perspektywy kujawsko - pomorskiego rynku pracy / 
red. Sojak, Sławomir.

Publication year: 2006 Call number: [x] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia niedoskonałych rynków pracy
author Boeri, Tito

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku aspekty makroekonomiczne i regionalne 
red. naukowa Horodeński, Ryszard Czesław

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa /  
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska w "starej" i "nowej gospodarce" spojrzenie makro -, mezzo -, i mikroekonomiczne 
 

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dysleksja : Przewodnik dla dorosłych 
author Smythe, Ian

Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : badania, dydaktyka, rozwój : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Rączaszek, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
author Malina, Anna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna : stan i perspektywy 
author Auleytner, Julian

Publication year: 1995 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reformy społeczne : bilans dekady 
author Rymsza, Marek

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy pedagogiki pracy /
author Wiatrowski, Zygmunt

Publication year: 2000 Call number: [II ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo i Ekonomia nr 1 (1) 2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Quality, education and discourses : theoretical concepts and research / 
 

Publication year: 2016 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: