Polityka społeczna /
 

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia 
red. Wąsik, Mirosław

Publication year: 2004 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ukierunkowany rozwój albo dryf : Perspektywy kujawsko - pomorskiego rynku pracy / 
red. Sojak, Sławomir.

Publication year: 2006 Call number: [x] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia niedoskonałych rynków pracy
author Boeri, Tito

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System edukacyjny w Polsce wobec potrzeb rynku pracy
author Bondyra, Krzysztof

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Rączaszek, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krewni, znajomi, obywatele kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna 
author Theiss, Maria

Publication year: 2007 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2/2002 /
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja najlepszą inwestycją? absolwenci na rynku pracy 
author Jeran, Agnieszka

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku aspekty makroekonomiczne i regionalne 
red. naukowa Horodeński, Ryszard Czesław

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki
author Przybyszewski, Roman

Publication year: 2007 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

5 lat Polski w Unii Europejskiej Pięć lat Polski w Unii Europejskiej 
author Kałużyńska, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja i przedsiębiorczość a bezrobocie /
red. naukowy Roman, Antoni

Publication year: 2005 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna /
 

Publication year: 2009 Call number: [Podręcznik] Available: (4); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybrane problemy i zastosowania ekonomii
author Klimczak, Bożena

Publication year: 2006 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do polityki społecznej
red. Gabryszak, Renata.

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie szkołą wyższą : dylematy i wyzwania / 
red. naukowa Dworak, Janusz.

Publication year: 2011 Call number: [378] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 14 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / 
Red. Bogaj, Andrzej.

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalne i lokalne problemy rynku pracy : Studia Ekonomiczne nr 134 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Regionalne i lokalne problemy rynku pracy nr 134 (2013) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja całożyciowa : kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy 
author Pactwa, Bożena

Publication year: 2006 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ustawiczna dorosłych : Polish Journal of Continuing Education : 1(52)/2006 
 

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ustawiczna dorosłych : Polish Journal of Continuing Education : 4(51)/2005 
 

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Śląsk 2020 : czynniki i strategie rozwoju 
author Nowak, Zenona M.

Publication year: 2007 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej
author Gromkowska-Melosik, Agnieszka

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Poziom życia ludności w Polsce i krajach ościennych : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Grzega, Urszula.

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
author Malina, Anna

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie : nr 7 (2/2008) : Seria Pedagogika : t. 3 
 

Publication year: 2008 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka rynku pracy : doświadczenia europejskie i polskie 
author Gilejko, Leszek K.

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku 
author Marody, Mirosława

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza edukacji i rynku pracy w województwie śląskim : raport z badań realizowanych w ramach projektu "Diagnoza edukacji i rynku pracy na Śląsku" 
author Augustyn, Antoni

Publication year: 2010 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej
author Kwiatkowski, Stefan M.

Publication year: 2001 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
author Chodkowska, Maria

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne społeczeństwo polskie
author Giza, Anna

Publication year: 2012 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: