Młodzież w Unii Europejskiej : -uwarunkowania demograficzne i edukacyjne /  
author Kopczyńska, Dorota.

Series: Prace z zakresu statystyki ekonomicznej i demografii społecznej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 100 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja szkolna dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
author Płokarz, Karol

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekt zewnętrzny wykształcenia
author Strawiński, Paweł

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej
red. Szczerbiński, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konflikt jako zjawisko integrujące i dezintegrujące
author Stankiewicz, Wojciech Marcin

Publication year: 2008 Call number: [327] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka, społeczeństwo, państwo wobec megatrendów
red. Piwnicki, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyrównywanie szans edukacyjnych narzędzia finansowe 
red. Dietl, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna /
 

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość
red. Szadok-Bratuń, Aleksandra

Publication year: 2007 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja ekonomiczna jako niezbędny składnik
author Sikora, Jan

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia 
red. Wąsik, Mirosław

Publication year: 2004 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola testów w procesie nauczania
author Dąbrowska, Anna.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 6 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna we współczesnym świecie analiza porównawcza 
author Hill, Michael

Publication year: 2010 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura polska a Unia Europejska problemy, wyzwania, 
red. Mazurek-Łopacińska, Krystyna

Publication year: 1998 Call number: [7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego
author Pluta-Olearnik, Mirosława.

Publication year: 2006 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w
red. Piontek, Franciszek

Publication year: 2002 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkoła sukcesu czy przetrwania? szkolnictwo wyższe w Polsce 
red. naukowa Buchner-Jeziorska, Anna

Publication year: 2005 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Korepetycje szara strefa edukacji 
author Putkiewicz, Elżbieta

Publication year: 2005 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Od gospodarki centralnie zarządzanej do nierównowagi popytowej na akademickim rynku pracy : próba korekty modelu transformacji ustrojowej / 
author Dawidziak, Piotr.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 18/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka edukacyjna Unii Europejskiej nowe konteksty 
author Rabczuk, Wiktor

Publication year: 2007 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski 21 wieku 
red. Kukliński, Antoni

Publication year: 2001 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Etyka w edukacji, nauce, polityce i biznesie materiały pokonferencyjne 
red. Błażejowski, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [174] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej (cza
 

Call number: [Dostęp w Magazynie] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reforma systemu edukacji w Polsce w aspekcie integracji z Unią Europejską /
author Szudy, Monika.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwa europejskie stratyfikacja i systemy wartości 
author Domański, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

First Insigts into Business (rec.)
author Rydz, Urszula

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 10 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej przemiany w orientacji marketingowej 
red. Nowaczyk, Grażyna

Publication year: 2011 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Indie nowa azjatycka potęga 
author Rothermund, Dietmar

Publication year: 2010 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia niedoskonałych rynków pracy
author Boeri, Tito

Publication year: 2011 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Treningi twórczości a umiejętności zawodowe
author Magda-Adamowicz, Marzenna

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w procesie
author Kołodziejak, Zygmunt

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo informacyjne /
 

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój akademickiej edukacji menedżerskiej w świetle warunków integracji europejskiej /
author Ratajczak, Marek.

Series: Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 6 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce
red. naukowa Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzenne rozmieszczenie kwestii społecznych Prace Naukowe AE Katowice 
author Frąckiewicz, Lucyna

Publication year: 2000 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: