Sytuacja ekonomiczna w branży jako czynnik przyciągający nowo tworzone przedsiębiorstwa
author Gaweł, Aleksandra.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery przedsiębiorczości studentów a nadzieja na sukces
author Staniewski, Marcin W.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość korporacyjna - istota, uwarunkowania i podstawowe obszary
author Wiatrak, Andrzej Piotr

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka ekonomiczna Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
red. naukowy Sokołowski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w odniesieniu do kluczowych sektorów gospodarki Szczecina
author Świszcz, Grzegorz

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miary i kryteria oceny przedsiębiorczości
author Walczak, Waldemar

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty pobudzania przedsiębiorczości w regionie na przykładzie przedsiębiorstw
author Brojak-Trzaskowska, Małgorzata

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edmund Zieleniewski - przedsiębiorca prospołeczny
author Czech, Alojzy

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań
author Bińczycki, Bernard

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityczno-prawne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
author Piecuch, Teresa.

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja szkolna dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
author Płokarz, Karol

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i jej przejawy
author Szostek, Dawid.

Series: Marketing i Rynek nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Początki ery menedżerów w Polsce pół wieku kierowniczych, menedżerskich doświadczeń 
author Rakowicz, Stanisław

Publication year: 2010 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Myśl !...i bogać się podręcznik człowieka interesu 
author Hill, Napoleon

Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Przedsiębiorczość regionalna /
author Makieła, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw / | Tworzenie i zarządzanie. | Mikrofirma 2011.
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 638 Ekonomiczne Problemy Usług nr 63 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Biznesplan po polsku
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Tom 2 /  Prace Naukowe AE Wrocław nr 1118 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1118 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo socjalne cz. II Przedsiębiorcy i menedżerowie 
author Ancyparowicz, Grażyna.

Publication year: 2004 Call number: [304] Series: Bezpieczeństwo socjalne Część 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacyjne elementy procesu przedsiębiorczości w Zielonej Górze w świetle badań empirycznych /
author Adamczyk, Waldemar.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 259 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym
red. naukowa Chojka, Jan

Publication year: 2002 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samodzielna firma : załóż i rozwiń własna firmę /  
author Gianforte, Greg.

Publication year: 2006 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość strategiczna
author Polowczyk, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się : 
author Gudkova, Svetlana

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem celowość, skuteczność, efektywność Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 
red. naukowy Jagoda, Henryk

Publication year: 2006 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjne metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie /
red. naukowa Komorowski, Jan

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Uwarunkowania zespołowej przedsiębiorczości producentów surowców żywnościowych produkowanych metodami ekologicznymi jako element rozwoju lokalnego /
author Pawlewicz, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Winning odpowiedzi 74 nieproste pytania współczesnego biznesu 
author Welch, Jack

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biała księga czas na decyzje ; usunąć bariery przedsiębiorczości 
red. Rachtan, Piotr

Publication year: 2003 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój gospodarki polskiej i rosyjskiej stan i perspektywy 
red. naukowy Kiełczewski, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą
author Łuczak, Maciej.

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oszczędności i kredyty w kształtowaniu przedsiębiorczości /
author Gaweł, Aleksandra.

Series: Prace katedry mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : Monografie i Opracowania nr 564 /  
author Bojewska, Barbara.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Egzogeniczne stymulatory i ograniczenia aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw jako przejawu przedsiębiorczości na przykładzie regionu zachodniopomorskiego /
author Brojak-Trzaskowska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor profesjonalnych usług doradczych a rozwój
author Zawadzki, Bogusław

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transfer technologii w przedsiębiorstwach
author Grudzewski, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość dla ambitnych : Jak uruchomić własny biznes / 
author Cieślik, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać
author Zwolenik, Agnieszka

Publication year: 2011 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości : Monografie i Opracowania 459 / 
 

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: