Sytuacja ekonomiczna w branży jako czynnik przyciągający nowo tworzone przedsiębiorstwa
author Gaweł, Aleksandra.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (147) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery przedsiębiorczości studentów a nadzieja na sukces
author Staniewski, Marcin W.

Series: Handel wewnętrzny nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość korporacyjna - istota, uwarunkowania i podstawowe obszary
author Wiatrak, Andrzej Piotr

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w odniesieniu do kluczowych sektorów gospodarki Szczecina
author Świszcz, Grzegorz

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miary i kryteria oceny przedsiębiorczości
author Walczak, Waldemar

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty pobudzania przedsiębiorczości w regionie na przykładzie przedsiębiorstw
author Brojak-Trzaskowska, Małgorzata

Series: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania T. 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edmund Zieleniewski - przedsiębiorca prospołeczny
author Czech, Alojzy

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój przedsiębiorczości - prezentacja wyników badań
author Bińczycki, Bernard

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości organizacji
author Tyrańska, Małgorzata

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityczno-prawne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
author Piecuch, Teresa.

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Edukacja szkolna dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
author Płokarz, Karol

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość i jej przejawy
author Szostek, Dawid.

Series: Marketing i Rynek nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacyjne elementy procesu przedsiębiorczości w Zielonej Górze w świetle badań empirycznych /
author Adamczyk, Waldemar.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 259 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość strategiczna
author Polowczyk, Jan

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania zespołowej przedsiębiorczości producentów surowców żywnościowych produkowanych metodami ekologicznymi jako element rozwoju lokalnego /
author Pawlewicz, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oszczędności i kredyty w kształtowaniu przedsiębiorczości /
author Gaweł, Aleksandra.

Series: Prace katedry mikroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 94 (2007) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Egzogeniczne stymulatory i ograniczenia aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw jako przejawu przedsiębiorczości na przykładzie regionu zachodniopomorskiego /
author Brojak-Trzaskowska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor profesjonalnych usług doradczych a rozwój
author Zawadzki, Bogusław

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transfer technologii w przedsiębiorstwach
author Grudzewski, Wiesław

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Azjatyckie stymulatory przedsiębiorczośc przypadek 
author Gałuszka, Jolanta

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Perspektywy i ograniczenia akceleracji rozwoju przedsiębiorczości /
author Danielak, Wiesław.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ przestrzeni miejskiej na inicjowanie
author Tundys, Blanka

Series: Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość a czynniki społeczno-kulturowe
author Gołębiowski, Grzegorz

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie wymiany wiedzy w procesie współpracy
author Bogdanienko, Jerzy

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie społecznej odpowiedzialności
author Geryk, Marcin

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalny wymiar przedsiębiorczości /
author Gruszewska, Ewa

Series: Optimum nr 3(47) / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo i samorząd terytorialny w roli podmiotów stymulowania przedsiebiorczości na danym terenie /
author Rolewicz, Janina.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 2-3(9-10)/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy rozkwitu przedsiębiorczości w USA
 

Series: Zarządzanie na świecie nr 4/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czas kryzysu czy nowych szans?
 

Series: Harvard Business Review Polska dodatek 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczny wymiar wieloaspektowego podejścia do przedsiębiorczości usługowej /
author Skąpska, Elżbieta.

Series: Zarządzanie organizacjami usługowymi Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 145 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola samorządu lokalnego w rozwoju
author Idczak, Joanna

Series: Zeszyty Naukowe Nr 7 Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Zeszyt 7 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość polskich studentów na podstawie wyników badań wśród studentów WNEiZ UMK 
author Przybylska, Natalia

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (53) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu przedsiębiorczości /
author Brzezińska, Marta.

Series: Optimum nr 1(25) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aktywność przedsiębiorcza a sytuacja ekonomiczna
author Gaweł, Aleksandra

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalna pomoc publiczna jako determinanta rozwoju
author Postuła, Igor

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość podstawą rozwoju businessu w
author Grudzewski, Wiesław M.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko gospodarcze i jego ubezpieczenie a przedsiębiorczość /
author Gaweł, Aleksandra.

Series: Optimum nr 4(24) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy wsparcia przedsiębiorczości i procesów
author Matusiak, Krzysztof B.

Series: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość kobiet
author Klimek, Sabina

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1 (708) styczeń 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wzmacnianie systemu instytucji rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd lokalny (na podstawie wyników badań ankietowych w województwie zachodniopomorskim) /
author Kogut-Jaworska, Magdalena.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 471 Ekonomiczne Problemy Usług nr 11 Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 Dalej>>
Languages: