Perspektywy polskiej gospodarki /
author Chrościcki, Tadeusz.

Series: Optimum nr 1(17) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty przemian strukturalnych : praca zbiorowa 
author Czech-Rogosz, Joanna.

Publication year: 2011 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec głównych partnerów handlowych /
author Talar, Sylwia.

Series: Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 85 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji : uwarunkowania, procesy, efektywność /  
author Kaczmarek, Jarosław.

Publication year: 2012 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska gospodarka : między racjonalnością a demagogią / 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. T. 1 /
Red. Mączak, Antoni

Publication year: 1981 Call number: [0 ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, T.2 /
Red. Mączak, Antoni

Publication year: 1981 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bliżej centrum czy na peryferiach? : polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku / Leszek Jerzy Jasiński. 
author Jasiński, Leszek Jerzy.

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji /
author Breński, Wiesław.

Publication year: 2008 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska w okresie transformacji a zjednoczone Niemcy
author Puślecki, Zdzisław W.

Publication year: 1996 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska : raport o konkurencyjności 2006 : rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych 
author Weresa, Marzenna Anna

Publication year: 2006 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe : 1 (45) 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty naukowe : 2 (46) 2007 
 

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój Polskiej gospodarki : perspektywy i uwarunkowania 
author Kołodko, Grzegorz W.

Publication year: 2002 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody ekonomiki sektora informacyjnego
author Dziuba, Dariusz Tadeusz

Publication year: 2007 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koniunktura gospodarcza - 20 lat doświadczeń Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH : PRACE I MATERIAŁY Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH : 80 
author Adamowicz, Elżbieta

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarek : Przędsiębiorczość i zarządzanie : tom VIII : zeszyt 1 
author Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwami i ich finansowaniu : Przedsiębiorczość i zarządzanie : tom VIII : zeszyt 4 
author Różański, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał zagraniczny i jego pozyskiwanie w Polsce
author Kozłowska, Magdalena.

Publication year: 1999 Call number: [08.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej : Visegrad Group Countries after Two Years of European Union Membership 
author Belniak, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski w XX wieku
author Kaliński, Janusz.

Publication year: 1999 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski w XX wieku
author Kaliński, Janusz.

Publication year: 1998 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z Rosją, Ukraina i Białorusią
author Misala, Józef

Publication year: 2007 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania efektywności polskiej transformacji : gospodarka wobec wyzwań integracji z Unią Europejską 
author Jagas, Józef

Publication year: 2003 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy 
author Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu
author Kolarska-Bobińska, Lena

Publication year: 2004 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych : tom 2 : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski : 1989-2003-2025 : The structural changes in the Poland's transformation process 
author Karpiński, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw
author Borowski, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji : tom II 
author Kołosowska, Bożena.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej : wybrane aspekty : Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
author Miszewski, Maciej.

Publication year: 2008 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce
author Czajka, Zdzisław.

Publication year: 2009 Call number: [10.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia ekonomiczne i społeczne gospodarki polskiej w warunkach procesów globalizacji : Przedsiębiorczość i zarządzanie : tom VI : zeszyt 1 : 2005 
author Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2005 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie ryzyka portfela kredytowego banków w ujęciu branżowym
author Kijek, Arkadiusz

Publication year: 2008 Call number: [06.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kraje rozwijające się Azji Południowo-Wschodniej i ich wpływ na rozwój gospodarczy Polski
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: