Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku
red. naukowa Hellwig, Zdzisław

Publication year: 1997 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego 
red. Reichel, Marek

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie
red. Piech, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska u progu XXI wieku Szanse i 
red. naukowy Jakóbik, Witold

Publication year: 2004 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atuty i słabości gospodarki polskiej w obliczu
author Kurowski, Stefan

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Strategy for Increasing the Innovativenness of the in the Years 2007-2013 
 

Publication year: 2006 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki determinujące rozwój gospodarki Polski w
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja gospodarcza Polski w latach 2000-2004
author Biernat, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (37) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji wybór prac z lat 1991-1995 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 1996 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transformacja systemowa polskiej gospodarki. Uwagi i uwagi i oceny /  
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 2(34) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych w
author Tereszczuk, Mirosława

Series: Wspólnoty Europejskie nr 3 (202) maj/czerwiec 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwania dla przegląd zagadnień i definicji 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2000 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse we współczesnych procesach kreowania
author Caputa, Wiesława.

Publication year: 2008 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska gospodarka między racjonalnością a demagogią 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty podażowe szoków fiskalnych w gospodarce
author Krajewski, Piotr

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność gospodarki polskiej /
author Bochańczyk-Kupka, Dominika.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej
red. naukowa Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 9/2011 
red. Jaworski, Jacek

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza integracji wybranych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w latach 1996-2009 /
author Borzyszkowska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 18 / 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza II RP i PRL
author Landau, Zbigniew

Publication year: 1995 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia gospodarcza Polski do 1989 roku zarys problematyki 
author Krajewski, Mirosław

Publication year: 2000 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej
red. Lipiński, Jan

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze unijne a rozwój gospodarki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa 
red. naukowy Sikorski, Jerzy

Publication year: 2005 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej /
red. naukowa Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2010 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowa pozycja Polski w latach 1989-2008 w świetle syneteycznych miar potęgi /
author Sułek, Mirosław.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 24/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat
red. Parysek, Jerzy J.

Publication year: 1998 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski
author Piontek, Barbara

Publication year: 2002 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys finansowy w Rosji - jego wpływ na stosunki
author Bożyk, Paweł

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowe wsparcie polskiej gospodarki w pierwszych próba oceny 
red. naukowa Łącka, Irena.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania efektywności polskiej transformacji
author Jagas, Józef

Publication year: 2003 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza otoczenia makroekonomicznego jako obszar analizy fundamentalnej (na przykładzie gospodarki Polski w latach 90.) /
author Bartkowiak, Michał.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 4(7)/1997 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena stabilizacji makroekonomicznej gospodarki w latach 1994-2003 /
author Piątek, Dawid.

Series: Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 65 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw
author Kudłacz, Tadeusz

Series: Prace z zakresu gospodarki regionalnej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywy i determinanty oszczędności gospodarstw
author Świetlik, Krzysztof

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (43) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: