Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku
red. naukowa Hellwig, Zdzisław

Publication year: 1997 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany strukturalne w procesie transformacji 1989 - 2003 - 2025 
author Karpiński, Andrzej

Publication year: 2008 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska gospodarka po dwóch latach akcesji do Unii Europejskiej /
author Chrościcki, Tadeusz.

Series: Optimum nr 4(32) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku aspekty makroekonomiczne i regionalne 
red. naukowa Horodeński, Ryszard Czesław

Publication year: 2009 Call number: [331.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W obronie schładzania gospodarki
author Belka, Marek

Series: Zeszyty Naukowe Wydanie specjalne z okazji jubileuszu Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja badań nad długofalową dynamiką gospodarki polskiej /
author Beksiak, Janusz.

Series: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Zeszyt [Szkoła Główna Handlowa] 9/2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozy i scenariusze rozwoju gospodarczego Polski do 2010 r. /
author Welfe, Władysław.

Series: Optimum nr 3(15) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Państwo w realiach Nowej Gospodarki podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI 
author Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie modelu realnego cyklu koniunkturalnego
author Kuchta, Zbigniew

Series: Gospodarka Narodowa nr 11-12/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia trwałego i zrównoważonego wzrostu
author Biernat, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (24) 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy otwierania polskiej gospodarki na początku
red. Sporek, Tadeusz.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza Polski w latach 1995-2003 ze
author Biernat, Janusz

Publication year: 2005 Call number: [338.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka przemian w gospodarce Polski w warunkach
red. Majchrzak, Magdalena.

Publication year: 2007 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku
red. naukowa Hellwig, Zdzisław

Publication year: 1997 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego 
red. Reichel, Marek

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie
red. Piech, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku L'Economie nationale et les entreprises au debut du 
red. Olszewski, Leon

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z
red. naukowy Czarny, Elżbieta.

Publication year: 2005 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Atuty i słabości gospodarki polskiej w obliczu
author Kurowski, Stefan

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 Strategy for Increasing the Innovativenness of the in the Years 2007-2013 
 

Publication year: 2006 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki determinujące rozwój gospodarki Polski w
author Misala, Józef

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja gospodarcza Polski w latach 2000-2004
author Biernat, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 3 (37) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji wybór prac z lat 1991-1995 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 1996 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zintegrowany model konkurencyjności gospodarki
author Jagiełło, Elżbieta Małgorzata

Series: Studia Ekonomiczne nr 1-2 (LX-LXI) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 15/2012 Unia Europejska. Gospodarka Polski na drodze do Unii Europejskiej / 
red. naukowy Stawarska, Renata

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych w
author Tereszczuk, Mirosława

Series: Wspólnoty Europejskie nr 3 (202) maj/czerwiec 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwania dla przegląd zagadnień i definicji 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2000 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka gospodarcza Polski w latach 1995-2003 ze
author Biernat, Janusz

Publication year: 2004 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powiązania gospodarcze między Polską i Wielką
author Męczyński, Michał

Publication year: 2004 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prokonkurencyjna strategia rozwoju Polski w kontekście
red. Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki SFB Studia Finansów i Bankowości 
red. naukowy Filipiak, Beata

Publication year: 2007 Call number: [336.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse we współczesnych procesach kreowania
author Caputa, Wiesława.

Publication year: 2008 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska gospodarka między racjonalnością a demagogią 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 2010 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty podażowe szoków fiskalnych w gospodarce
author Krajewski, Piotr

Series: Gospodarka Narodowa nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: