Gospodarka Polski w XX wieku
author Kaliński, Janusz.

Publication year: 1999 Call number: [338.1] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w XIX wieku /
author Gorgoń, Dariusz.

Series: Rozważania wokół wybranych kategorii ekonomicznych na tle przemian gospodarczych Europy i Polski na przestrzeni wieków Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 18 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Z dziejów gospodarki i myśli ekonomicznej Drugiej
red. Orłowski, Ryszard

Publication year: 2001 Call number: [338.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy gospodarcze i ich ewolucja model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego 
red. Swadźba, Stanisław.

Publication year: 2002 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji wybór prac z lat 1991-1995 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 1996 Call number: [338.24] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania konkurencyjne stojące przed polską
author Szymański, Władysław

Series: Problemy transformacji gospodarki polskiej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transformacja gospodarki polskiej a współczesne
author Tkaczyk, Tadeusz Paweł.

Series: Problemy transformacji gospodarki polskiej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na zmiany
author Mazurkiewicz, Eugeniusz

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (35) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność gospodarki Polski
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki
author Jagiełło, Elżbieta Małgorzata

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w końcu 2005 r. /
author Chrościcki, Tadeusz.

Series: Optimum nr 4(28) / 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Proces globalizacji a gospodarka polska /
author Bocian, Andrzej F.

Series: Optimum nr 3(15) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Plany ratowania gospodarek USA, Niemiec i Polski
author Milczewska, Danuta

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie4 (61) 2010 4 (61) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce
author Gorynia, Marian

Series: Ekonomista nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 5
red. Kantorowicz, Aleksandra

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan zaawansowania procesu dostosowywania polskiej aspekty makroekonomiczne 
author Wieczorek, Paweł.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku /
red. naukowa Hellwig, Zdzisław

Publication year: 1997 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski w perspektywie integracji europejskiej /
author Szmyt, Violetta.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 1(1) / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka stabilizacyjna w warunkach otwierania się polskiej gospodarki /
author Polszakiewicz, Barbara.

Series: Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i światowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomicna w Poznaniu] nr 15 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwania dla przegląd zagadnień i definicji 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O nowy ład gospodarczy w Polsce
red. naukowa Bartkowiak, Ryszard

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski na tle Unii Europejskiej /
author Swadźba, Stanisław.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w strategiach zarządzania organizacjami
red. naukowa Szabłowski, Józef

Publication year: 2009 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty międzynarodowej pozycji konkurencyjnej
author Ślusarczyk, Bogusław L.

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konwergencja realna gospodarki Polski z krajami Unii
author Ważniewski, Piotr.

Series: Wspólnoty Europejskie nr 3 (202) maj/czerwiec 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efekty oczekiwanego i nieoczekiwanego zacieśnienia
author Baranowski, Paweł

Series: Ekonomista nr 3/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej na lata 2004-2015 Strategy for Poland after the Accession to the Europea 
 

Publication year: 2002 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 1(17) / 2003 /  
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1(17) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka Polski w XX wieku
author Kaliński, Janusz.

Publication year: 2003 Call number: [338.1] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie wykorzystania programów pomocowych UE dla rozwoju polskiej gospodarki /
author Krigar-Koj, Marzena.

Series: Wybrane problemy społeczno-gospodarcze Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 30 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czy w Polsce istnieje wolność gospodarcza?
author Werno-Zadroga, Iwona

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Makroekonomia i polityka po neoliberalizmie eseje i polemiki 
author Guzek, Marian

Publication year: 2011 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka polska w dziejowym rozwoju Europy ( do 1939
author Duda, Józef

Publication year: 1999 Call number: [338.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy w Polsce perspektywa
red. Lipiński, Jan

Publication year: 2001 Call number: [330.35] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście
author Breński, Wiesław

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: