Globalizacja i jej implikacje dla rynku usług reklamowych /
author Nowacki, Robert.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 10.
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizacja a globalizacja we współczesnym
red. Rymarczyk, Jan

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia nad komunikacją popularną międzykulturową, sieciową i edukacyjną
author Fras, Janina

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czym jest branding? : podręcznik projektowania 
author Healey, Matthew

Publication year: 2008 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia ekonomiczne i społeczne gospodarki polskiej w warunkach procesów globalizacji : Przedsiębiorczość i zarządzanie : tom VI : zeszyt 1 : 2005 
author Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2005 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia po polsku
author Filar, Dariusz

Publication year: 2007 Call number: [05.A] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesny marketing wobec problemów globalizacji gospodarki
author Limański, Andrzej.

Publication year: 2009 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków
author Patrzałek, Wanda

Publication year: 2010 Call number: [05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing : podręcznik europejski 
author Kotler, Philip.

Publication year: 2002 Call number: [11.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing and globalization : papers of the third international marketing symposium 
author Dado, Jaroslav

Publication year: 2000 Call number: [A/11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do marketingu międzynarodowego
author Gwiazda, Adam

Publication year: 1998 Call number: [11.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Koncentruj się! : strategiczny klucz do przyszłości Twojej firmy 
author Ries, Al

Publication year: 1999 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Marketing międzynarodowy : wybrane zagadnienia 
author Pyka, Jacek

Publication year: 2003 Call number: [11.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzenie i Marketing : kwartalnik / 
 

Publication year: 2010 Call number: [17.A] Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis, z. 17, nr 2/2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Torun Business Review nr 15 (1) 2016 /
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15 (1) / 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czym jest branding? : podręcznik projektowania / 
author Healey, Matthew

Publication year: 2008 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura popularna w szkole : pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog / 
 

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: