Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy nr 23 rok 2009. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wejście Polski do strefy Euro a międzynarodowa
red. naukowa Gorynia, Marian

Publication year: 2011 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Intensywność konkurencji na rynku prasy codziennej w ocenach wydawców /
author Zawadzki, Piotr.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola państwa w kształtowaniu konkurencji w sektorach
author Słupik, Sylwia.

Series: Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia
author Czarny, Elżbieta.

Publication year: 2000 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wykłady z historii myśli ekonomicznej część 2 nurt subiektywno-marginalistyczny 
author Danowska-Prokop, Barbara.

Publication year: 2004 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja na krawędzi chaosu Konkurowanie w 
author Nesterowicz, Piotr

Publication year: 2001 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji
author Gierszewska, Grażyna

Publication year: 2003 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konku
author Haffer, Rafał.

Publication year: 2003 Call number: [658.56] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przemyslowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu : Monografie i Opracowania 544 /  
author Poniatowska-Jaksch, Małgorzata.

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania
red. naukowa Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa jako
author Riedel, Rafał

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (194) styczeń/luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń w polityce gospodarczej The space in economic policy 
red. naukowa Tarajkowski, Jerzy

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uniwersytet Donalda Trumpa Marketing 
author Sexton, Don

Publication year: 2009 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mała niebieska księga reklamy 52 pozornie niepozorne pomysły mogące spowodować 
author Lance, Steve

Publication year: 2008 Call number: [659.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja. Szanse. Zagrożenia. Perspektywy, nr 23 : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu / 
red. naukowy Deszczyński, Przemysław.

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji : przyczynek do teorii konkurencji : Monografie i Opracowania 420 /  
author Tkaczyk, Tadeusz Paweł.

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regulacja sektorowa a ogólne prawo antymonopolowe
author Szydło, Marek

Series: Problemy zarządzania nr 1(19)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele kooperencji w sektorze transportu lotniczego
author Hoszman, Adam

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Industrial Organization organizacja rynku i konkurecja 
author Łyszkiewicz, Wojciech

Publication year: 2000 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo wobec globalizacji i integracji
red. naukowy Szymański, Władysław

Publication year: 2002 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dekalog + 1 po-prawnego kierowania
author Stelmach, Waldemar

Publication year: 2007 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mikroekonomia zbiór zadań 
author Czarny, Elżbieta.

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikroekonomia
author Oleksiuk, Adam

Publication year: 2008 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja lub kooperacja studia eksperymentalne nad funkcjonowaniem rynków 
author Kalinowski, Sławomir.

Publication year: 2008 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Monitoring środowiska konkurencyjnego przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru jego strategii marketingowej : na przykłdzie producentów piwa i słodyczy /  
author Bilińska-Reformat, Katarzyna.

Series: Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 13 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych teoria i praktyka 
author Ciecierski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [334.75] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strefa zysku strategiczne modele działalności 
author Slywotzky, Adrian J.

Publication year: 2000 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rabat czynem nieuczciwej konkurencj o premiach 
author Rusek, Joanna

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sponsoring strategia, promocja, komunikacja 
author Datko, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Integracja europejska Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2009 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 13/2011 / 
red. naukowy Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia konkurencji w przemyśle Prace Naukowe AE Wrocław nr 854 
author Kaleta, Andrzej.

Publication year: 2000 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Prace Naukowe AE Wrocław nr 976 
red. naukowy Rymarczyk, Jan

Publication year: 2003 Call number: [339.92] Series: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej Tom 2 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: