Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było /
author Frank, Robert H.

Publication year: 2007 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo i ekonomia konkurencji wybrane zagadnienia 
red. Kurcz, Bartłomiej

Publication year: 2010 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce 
author Sagan, Mariusz

Publication year: 2010 Call number: [339.138] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konkurencja między partiami politycznymi a polityka
author Fałkowski, Jan

Series: Ekonomista nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia menedżerska
author Samuelson, William F.

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomia menedżerska
author Samuelson, William F.

Publication year: 1998 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalna konkurencja : Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych / 
author Nowak-Far, Artur

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka handlowa mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe 
author Michałek, Jan

Publication year: 2002 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie 3 Zarządzanie w warunkach globalizacji Zarządzanie w warunkach globalizacji Prace Naukowe AE Wrocław Nr 1093 
red. naukowy Przybyła, Mieczysław

Publication year: 2005 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne planowanie marketingowe
author Kłeczek, Ryszard.

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji
red. naukowa Balcerzak, Adam P.

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsiębiorstwem w pracach doktorantów
red. naukowa Dobiegała-Korona, Barbara

Publication year: 2009 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Reklama w procesach konkurencji
red. naukowa Nowacki, Robert

Publication year: 2011 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie rozwoju i konkurencji /
author Romanowska, Maria.

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sponsoring strategia, promocja, komunikacja 
author Datko, Marek.

Publication year: 2003 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawowe kierunki współczesnej teorii konkurencji studium krytyczne 
author Wilczyński, Wacław

Publication year: 1960 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zakaz konkurecnji oraz inne ograniczenia prowadzenia
author Walczak, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej /
red. naukowy Gorynia, Marian

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia, etyka, organizacja księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia 
red. naukowa Karasiewicz, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka handlowa mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe 
author Michałek, Jan

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Równowaga sił konkurentów na rynku sportu
author Sznajder, Andrzej.

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i
author Strzyżewska, Marianna

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży
author Zawłocka-Turno, Agata

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu / Zeszyty Naukowe nr 661 Uniwersytet Szczeciński Ekonomiczne Problemy Usług nr 73 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw
red. Klasik, Andrzej

Publication year: 1997 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategia Błękitnego Oceanu (Blue Ocean Strategy) w przypadek Polski 
author Buszko, Andrzej

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (54) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce
author Nowacki, Robert

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys prawa antymonopolowego Unii Europejskiej na tle prawa Stanów Zjednoczonych i Polski 
author Kolasiński, Marek Krzysztof

Publication year: 2012 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tajemniczy mistrzowie Studia przypadków 
author Simon, Hermann

Publication year: 1999 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy
red. naukowy Ciesielski, Marek

Publication year: 2001 Call number: [658.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tworzywo skutecznych strategii Na styku starych i no 
author Obłój, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja ucząca się Prace Naukowe AE Katowice 
author Rokita, Jerzy.

Publication year: 2003 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: