Konkurencja na rynku a strategia realizacji i finansowania projektu inwestycyjnego
author Rychłowska-Musiał, Elżbieta

Series: Ekonomista nr 6/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing mix w działalności organizacji pozarządowych
author Hernik, Joanna

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ prototypów konkurentów na podejmowanie decyzji strategicznych /
author Aniszewska, Grażyna.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spójność czy konkurencyjność- dylemat polityki Unii Europejskiej Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 19 
red. naukowy Klamut, Mirosława

Publication year: 2008 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka konkurencji w jednolitym rynku europejskim /
author Gajewska, Hanna.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 252 Seria I Z. 252 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadchodzi mobilna rewolucja
author Czarnecki, Piotr

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O premiach pieniężnych... do skutku (polemika)
author Szajkowski, Jarosław

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja regulacyjna w prawie spółek.., czyli prawo, które można wybrać
author Wątrobska, Agata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie konkurencji
author Faulkner, David

Publication year: 1996 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na instytucje otoczenia konkurencyjnego /
author Stępień, Beata.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza strategiczna Wybrane metody 
red. Gołaszewska-Kaczan, Urszula.

Publication year: 2000 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wyróżniaj się lub zgiń jak przetrwać w erze morderczej konkurencji? 
author Trout, Jack

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja Strategia i zarządzanie 
author Stonehouse, George

Publication year: 2001 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec materiały seminarium naukowego młodych pracowników 
author Nalepka, Adam

Publication year: 2002 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe podejście w stosowaniu prawa konkurencji
author Fornalczyk, Anna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu przyszłości zarządzanie strategiczne firmą 
author Bogdanienko, Jerzy

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencja zagraniczna i ochrona rynku krajowego konferencja naukowa 
author Pieńkowska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 4/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narzędzia konkurowania i możliwości ich wykorzystania w sektorze bankowym /
author Walkowiak, Katarzyna.

Series: Determinanty i instrumenty konkurowania w działaniach marketingowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 108 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zawodność mechanizmu rynkowego w opiece zdrowotnej
author Rudawska, Iga

Series: Problemy zarządzania nr 3(17)/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie rynku
author Wrzosek, Wojciech

Publication year: 1998 Call number: [339.13] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Globalna konkurencja
author Nowak-Far, Artur

Publication year: 2000 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstw nowe podejście 
red. naukowy Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2002 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyróżniaj się lub zgiń jak przetrwać w erze morderczej konkurencji? 
author Trout, Jack

Publication year: 2002 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy zarządzania na rynku
author Pyka, Jacek

Publication year: 2006 Call number: [334.72] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dystrybucja w gospodarce cyfrowej między monopolem a konkurencją 
author Szpringer, Włodzimierz

Publication year: 2003 Call number: [338.22] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty rozwoju małych i średnich
red. naukowy Adamczyk, Jadwiga

Publication year: 2004 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zasobami niematerialnymi
author Głuszek, Ewa

Publication year: 2004 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłość konkurencji Współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami 
author Prahalad, C.K.

Publication year: 2005 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia błękitnego oceanu jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by 
author Kim, W.Chan

Publication year: 2005 Call number: [339.13] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja w gospodarce - dychtomia pojęcia i
author Zabrzewski, Ryszard

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przyszłość konkurencji : współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami /  
author Prahalad, C.K.

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka konkurencji Unii Europejskiej w świetle teorii konkurencji /
author Śliwińska, Magdalena.

Series: Unia Europejska - Polska Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 16 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ramy prawne konkurencji w Polsce - nowe polskie
author Daszyński, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomia menedżerska
author Samuelson, William F.

Publication year: 2009 Call number: [330.1] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 4/2005
red. naukowy Gertner, Dragun Maria

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie
red. Katner, Wojciech Jan

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: