Konkurencja na rynku a strategia realizacji i finansowania projektu inwestycyjnego
author Rychłowska-Musiał, Elżbieta

Series: Ekonomista nr 6/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing mix w działalności organizacji pozarządowych
author Hernik, Joanna

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ prototypów konkurentów na podejmowanie decyzji strategicznych /
author Aniszewska, Grażyna.

Series: Studia i prace Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z.8 (1998) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka konkurencji w jednolitym rynku europejskim /
author Gajewska, Hanna.

Series: Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Z. 252 Seria I Z. 252 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nadchodzi mobilna rewolucja
author Czarnecki, Piotr

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

O premiach pieniężnych... do skutku (polemika)
author Szajkowski, Jarosław

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja regulacyjna w prawie spółek.., czyli prawo, które można wybrać
author Wątrobska, Agata

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (52) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na instytucje otoczenia konkurencyjnego /
author Stępień, Beata.

Series: Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 125 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe podejście w stosowaniu prawa konkurencji
author Fornalczyk, Anna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja zagraniczna i ochrona rynku krajowego konferencja naukowa 
author Pieńkowska, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe WSZiM Warszawa nr 4/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narzędzia konkurowania i możliwości ich wykorzystania w sektorze bankowym /
author Walkowiak, Katarzyna.

Series: Determinanty i instrumenty konkurowania w działaniach marketingowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 108 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zawodność mechanizmu rynkowego w opiece zdrowotnej
author Rudawska, Iga

Series: Problemy zarządzania nr 3(17)/2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja w gospodarce - dychtomia pojęcia i
author Zabrzewski, Ryszard

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka konkurencji Unii Europejskiej w świetle teorii konkurencji /
author Śliwińska, Magdalena.

Series: Unia Europejska - Polska Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 16 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ramy prawne konkurencji w Polsce - nowe polskie
author Daszyński, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak osiągnac prosperity w burzliwych czasach
author Sull, Donald

Series: Harvard Business Review Polska nr 5 (75) - maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Forma konkurencji a rynkowa efektywność reklamy
author Figiel, Szczepan

Series: Marketing i Rynek nr 3/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania wyboru strategii konkurencji przez pośredników hurtowych na rynkach przemysłowych /
author Fludra, Michał.

Series: Determinanty i instrumenty konkurowania w działaniach marketingowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 108 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konkurencyjne przedsiębiorstw w warunkach
author Jaskóła, Konrad

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inicjatywa klastrowa - nowe narzędzie rozwoju
author Wrześniowska, Karolina

Series: Współczesne zarządzanie nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wiedza marketera wobec konkurencji w przekształcającej się gospodarce /
author Oczachowski, Dariusz.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki wyznaczające poziom konkurencji na regionalnym rynku /
author Szulce, Halina.

Series: Przesłanki i narzędzia podejmowania decyzji marketingowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 1 2000 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Intensywność konkurencji na rynku prasy codziennej w ocenach wydawców /
author Zawadzki, Piotr.

Series: Marketing przyszłości : Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Szczeciński] nr 595 Ekonomiczne Problemy Usług nr 55 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola państwa w kształtowaniu konkurencji w sektorach
author Słupik, Sylwia.

Series: Wybrane problemy regionalnej polityki zrównoważonego Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa jako
author Riedel, Rafał

Series: Wspólnoty Europejskie nr 1 (194) styczeń/luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regulacja sektorowa a ogólne prawo antymonopolowe
author Szydło, Marek

Series: Problemy zarządzania nr 1(19)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modele kooperencji w sektorze transportu lotniczego
author Hoszman, Adam

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Monitoring środowiska konkurencyjnego przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru jego strategii marketingowej : na przykłdzie producentów piwa i słodyczy /  
author Bilińska-Reformat, Katarzyna.

Series: Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 13 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rabat czynem nieuczciwej konkurencj o premiach 
author Rusek, Joanna

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strukturalny aspekt regulacji prokonkurencyjnej w
author Szablewski, Andrzej

Series: Problemy zarządzania nr 1(19)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak konkurować w marketingu i na rynku zbytu
author Ophir, Dan

Series: Marketing i Rynek dodatek grudzień 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ograniczenia konkurencyjne a marketing
author Wrzosek, Wojciech

Series: Marketing i Rynek nr 11/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Outsorcing w budowaniu konkurencyjności
author Stasik, Mariusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instytucjonalne modele wdrażania reguł konkurencji wnioski dla Polski 
author Skoczny, Tadeusz

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencja między partiami politycznymi a polityka
author Fałkowski, Jan

Series: Ekonomista nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zakaz konkurecnji oraz inne ograniczenia prowadzenia
author Walczak, Krzysztof

Series: Zeszyty Naukowe WSHiP Warszaw Zeszyt 8 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Równowaga sił konkurentów na rynku sportu
author Sznajder, Andrzej.

Series: Gospodarka Narodowa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i
author Strzyżewska, Marianna

Series: Problemy zarządzania nr 2(20)/2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży
author Zawłocka-Turno, Agata

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu / Zeszyty Naukowe nr 661 Uniwersytet Szczeciński Ekonomiczne Problemy Usług nr 73 
red. naukowa Rosa, Grażyna.

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: