Współczesna myśl pedagogiczna : znaczenia, klasyfikacje, badania 
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika
author Ciechaniewicz, Wiesława

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika ogólna : podstawowe prawidłowości / 
Autor Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2012 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika rodziny : Family Pedagogy : nr 1(2)/2011 
 

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika rodziny : Family Pedagogy : nr 1(3/4)/2011 
 

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika rodziny : Family Pedagogy : nr 2(1)2012 
 

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika : kluczowe zagadnienia : podręcznik akademicki 
author Kron, Fredrich W.

Publication year: 2012 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika : 1 : podręcznik akademicki 
author Kwieciński, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika : tom 1 : podstawy nauk o wychowaniu 
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika :
 

Publication year: 2006 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika. :  
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2006 Call number: [01.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik społeczny
author Szlachta, Bogdan

Publication year: 2004 Call number: [02.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy
author Czapka, Mirosław

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne : dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (klasy IV-VI szkoły podstawowej) / 
author Naprawa, Renata.

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opiekun stażu /
author Dzierzgowska, Irena

Publication year: 2009 Call number: [II] Series: Wspinaczka po stopniach awansu / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej ; 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Relaksacja w teorii i praktyce
author Zieliński, Paweł.

Publication year: 2011 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria wychowania w zarysie /
author Łobocki, Mieczysław.

Publication year: 2003 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauczyciel wobec problemów współczesności : praca / 
 

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces wychowania w szkole i poza nią /
 

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy współczesnej pedagogiki /
author Kunowski, Stefan

Publication year: 2004 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika : podręcznik akademicki, T. 2/ 
author Kwieciński, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [II] [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika : podręcznik akademicki, T. 1 / 
author Kwieciński, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [II] [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania /  
 

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wokół Kena Robinsona : kreatywnego myślenia o edukacji / 
author Murzyn, Andrzej.

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T.1 / 
 

Publication year: 2007 Call number: [37] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej /
author Orczyk, Adam.

Publication year: 2008 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki : jak napisać dobrą pracę? : rozwiązania praktyczne, narzędzia badawcze / 
Autor Korczyński, Stanisław.

Publication year: 2013 Call number: [01.D] Series: Engram Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć /
author Bąbel, Przemysław

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium historii wychowania i edukacji : podręcznik dla pedagogów /  
author Koprowiak, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców / 
author Minczakiewicz, Elżbieta Maria.

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / 
author Niemierko, Bolesław

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania /  
author Włoch, Stanisława.

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / 
author Jarosz, Ewa.

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza typów uczniów /
author Riebisch, Roswitha

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży /  
author Sienkiewicz-Wilowska, Julia Anastazja.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak oceniać postępy uczniów : wskazówki dla nauczycieli / 
author Dix, Paul.

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / 
author Kirenko, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / 
 

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika : podręcznik akademicki, 1 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika.: Podstawy nauk o wychowaniu / . 
 

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: