Podmiotowy model pracy socjalnej
author Stasiak, Makary Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [304] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media w procesie wychowania
author Musioł, Marcin

Publication year: 2006 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Treningi twórczości a umiejętności zawodowe
author Magda-Adamowicz, Marzenna

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jaka kultura? Jaki dyskurs? sfera publiczna a spory o edukację, pedagogikę i Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy 
red. Jaworska-Witkowska, Monika

Publication year: 2008 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /
red. Juszczyk, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tworzenie warunków dobrego funkcjonowania szkoły wyższej /
red. naukowa Kaczor, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym
red. Juszczyk, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym /
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja wobec wyzwań współczesności
red. Wawrzak-Chodaczek, Mirosława

Publication year: 2011 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu tom II 
red. naukowa Lewowicki, Tadeusz

Publication year: 2011 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika czasu wolnego /
author Pięta, Jan

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik pedagogiki i psychologii : zagadnienia, pojęcia, terminy /  
 

Publication year: 2011 Call number: [II ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary zainteresowań pedagogów społecznych : księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego /  
 

Publication year: 2002 Call number: [II ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / 
author Jarosz, Ewa.

Publication year: 2006 Call number: [159.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli : spojrzenie międzykulturowe 
author Dylak, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dla przyszłości : tom II 
author Nosowicz, Jan Franciszek

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata : studium socjopedagogiczne 
author Cybal-Michalska, Agnieszka

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżer i kreator edukacji
author Plewka, Czesław

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja dla przyszłości
author Nosowicz, Jan Franciszek

Publication year: 2004 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Edukacja medialna : Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości 
author Ogonowska, Agnieszka

Publication year: 2003 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę 
author Olczak, Małgorzata

Publication year: 2009 Call number: [01.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie : nr 7 (2/2008) : Seria Pedagogika : t. 3 
 

Publication year: 2008 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji
author Puślecki, Władysław

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów
author Chodkowska, Maria

Publication year: 2011 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauczyciel wobec problemów współczesności
author Pituła, Beata

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wieloaspektowe pojmowanie roli zawodowej nauczyciela
author Pituła, Beata

Publication year: 2008 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika rodziny : Family Pedagogy : nr 1(1)/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika alternatywna : postulaty, projekty i kontynuacje : tom I : teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych 
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2007 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Słownik pedagogiczny
author Kupisiewicz, Czesław

Publication year: 2009 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Współczesna myśl pedagogiczna : znaczenia, klasyfikacje, badania 
author Śliwerski, Bogusław

Publication year: 2011 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika
author Ciechaniewicz, Wiesława

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika rodziny : Family Pedagogy : nr 1(2)/2011 
 

Publication year: 2011 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika rodziny : Family Pedagogy : nr 1(3/4)/2011 
 

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika rodziny : Family Pedagogy : nr 2(1)2012 
 

Publication year: 2012 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika : kluczowe zagadnienia : podręcznik akademicki 
author Kron, Fredrich W.

Publication year: 2012 Call number: [01.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: