Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym /
red. Juszczyk, Stanisław

Publication year: 2002 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym /
red. naukowa Giedz, Maria

Publication year: 2009 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika czasu wolnego /
author Pięta, Jan

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Novye vstreči 1 : zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs dla początkujących / 
author Dąbrowska, Halina

Publication year: 2002 Call number: [XIII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Novye vstreči 1 : poradnik dla nauczyciela i program nauczania języka rosyjskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kurs dla początkujących /  
author Dąbrowska, Halina

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Novye vstreči 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kurs dla początkujących / 
author Dąbrowska, Halina

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik pedagogiki i psychologii : zagadnienia, pojęcia, terminy /  
 

Publication year: 2011 Call number: [II ] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary zainteresowań pedagogów społecznych : księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego /  
 

Publication year: 2002 Call number: [II ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne : dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (klasy IV-VI szkoły podstawowej) / 
author Naprawa, Renata.

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opiekun stażu /
author Dzierzgowska, Irena

Publication year: 2009 Call number: [II] Series: Wspinaczka po stopniach awansu / Irena Dzierzgowska ; przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej ; 4 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauczyciel wobec problemów współczesności : praca / 
 

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Proces wychowania w szkole i poza nią /
 

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy współczesnej pedagogiki /
author Kunowski, Stefan

Publication year: 2004 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika : podręcznik akademicki, T. 2/ 
author Kwieciński, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [II] [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika : podręcznik akademicki, T. 1 / 
author Kwieciński, Zbigniew

Publication year: 2011 Call number: [II] [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania /  
 

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

12 zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć /
author Bąbel, Przemysław

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium historii wychowania i edukacji : podręcznik dla pedagogów /  
author Koprowiak, Ewa.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców / 
author Minczakiewicz, Elżbieta Maria.

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / 
author Niemierko, Bolesław

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania /  
author Włoch, Stanisława.

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / 
author Jarosz, Ewa.

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Diagnoza typów uczniów /
author Riebisch, Roswitha

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży /  
author Sienkiewicz-Wilowska, Julia Anastazja.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak oceniać postępy uczniów : wskazówki dla nauczycieli / 
author Dix, Paul.

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / 
author Kirenko, Janusz

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / 
 

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pedagogika : podręcznik akademicki, 1 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika.: Podstawy nauk o wychowaniu / . 
 

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Edukacyjne :
 

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pedagogika (p)o Holocauście : pamięć, tożsamość, edukacja / 
author Boroń, Aleksandra.

Publication year: 2013 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody i techniki badań pedagogicznych /
author Łobocki, Mieczysław

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Pedagogika i psychologia : zagadnienia, pojęcia, terminy / 
 

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wychowanie człowieka otwartego : rola "Zmysłu religijnego" Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby / 
 

Publication year: 2001 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauczyciel wychowawcą : materiały szkoleniowe dla nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego w zakresie umiejętności wychowawczych /  
author Okońska-Walkowicz, Anna.

Publication year: 2007 Call number: [II] Series: Biblioteka Refleksyjnego Nauczyciela Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy współczesnej pedagogiki /
author Kunowski, Stefan

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy współczesnej pedagogiki /
author Kunowski, Stefan

Publication year: 2001 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia wychowania : wiek XX, 1 / 
author Markiewiczowa, Hanna.

Publication year: 1980 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia wychowania : wiek XX, 2 / 
 

Publication year: 1980 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem /
author Paszkiewicz, Aneta.

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: