Wartość narażona na ryzyko obliczanie i wdrażanie
author Best, Philip

Publication year: 2000 Call number: [ZE] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w dorobek i kierunki rozwoju księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej 
red. Głuchowski, Jan.

Publication year: 2008 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy przepływu wybranych instrumentów rynku
author Janowicz, Andrzej

Series: Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 18/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2009 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesny kryzys gospodarczy przyczyny, przebieg, skutki 
red. naukowa Bednarczyk, Jan L.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
red. Żelazny, Rafał.

Publication year: 2009 Call number: [338.12] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki inwestycji alternatywnych
author Mikita, Małgorzata.

Publication year: 2009 Call number: [330.322] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys informacyjnej funkcji pieniądza
author Gotz-Kozierkiewicz, Danuta

Series: Ekonomista nr 4/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku
red. naukowy Jaworski, Jacek

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Sieć bezpieczeństwa finansowego
author Capiga, Mirosława.

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podręcznik do bankowości rynki, regulacje, usługi 
author Patena, Wiktor

Publication year: 2010 Call number: [336.71] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność
author Niedziółka, Paweł.

Publication year: 2011 Call number: [336.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kontrakty terminowe w praktyce /
author Zalewski, Grzegorz

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

CIMA Certificate C4 Fundamentals of Business Economics For assessments in 2010 and 2011 Practice and Revision Kit 
 

Publication year: 2009 Call number: [811.111] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynki finansowe wczoraj, dziś, jutro 
red. Sikorski, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse behawioralne : nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym / 
author Szyszka, Adam.

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki /
author Prokopowicz, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie4 (61) 2010 4 (61) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek finansowy i jego mechanizmy Podstawy teorii i praktyki 
author Dębski, Wiesław

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesna bankowość detaliczna
red. Szelągowska, Anna.

Publication year: 2011 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a polski rynek Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 183 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : Ubezpieczenia / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 175 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze
author Caputa, Wiesława.

Publication year: 2011 Call number: [336] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '98
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 1998 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje świat Prace Naukowe AE Wrocław nr 890 Materiały konferencyjne 
red. naukowy Jajuga, Krzysztof.

Publication year: 2001 Series: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje świat Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynki i opcje walutowe, rozwój, struktura, transakcje
author Taylor, Francesca

Publication year: 2000 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe stosunki gospodarcze wybrane zagadnienia 
author Biernat, Janusz

Publication year: 2003 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie preferencji a ryzyko '02
red. naukowy Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2002 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe rynki finansowe podstawy analizy technicznej 
author Neidek, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [339.7] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji : Monografie i Opracowania 546 /  
author Bojańczyk, Mirosław.

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Struktury nadzoru nad rynkiem finansowym /
author Wasilewski, Przemysław.

Series: Zeszyty Naukowe [Szkoła Główna Handlowa Kolegium Gospodarki Światowej] 22 (2000) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja rynków finansowych implikacje dla Polski 
red. Małecki, Witold

Publication year: 2007 Call number: [339.92] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Economics of European Integration
author Baldwin, Richard

Publication year: 2006 Call number: [339.923] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Makroekonomia
author Hall, Robert E.

Publication year: 2000 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna /
red. Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2003 Call number: [IV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse behawioralne
author Czerwonka, Monika

Publication year: 2008 Call number: [336.76] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: