Makroekonomiczne uwarunkowania oczekiwanej długości
author Florczak, Waldemar.

Series: Gospodarka Narodowa nr 5-6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój, zmiana i postęp społeczny zarys problematyki 
author Olszewska-Dyoniziak, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Indywidualizacja i dyfuzja sieciowa refleksje nad przemianami społeczno-kulturowymi w 
author Średnicka, Joanna

Series: Problemy zarządzania nr 2(32)/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demokratyczna rekonstrukcja : Z socjologii radykalnej zmiany społecznej /  
author Wnuk-Lipiński, Edmund

Publication year: 1996 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model systemu społecznego a problemy zarządzania
author Chudoba, Tadeusz

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspólnota i emancypacje spór o społeczeństwo postkonwencjonalne 
author Koczanowicz, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Migracje i tożsamość od teorii do analizy przypadku 
author Niedźwiedzki, Dariusz

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryzys autorytetu politycznego? Obraz społeczeństwa
author Ziółkowski, Jacek

Series: Zeszyty Naukowe 3 (60) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska - w połowie drogi między pierwszym a drugim
author Drozdowski, Rafał

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do socjologii /
author Szacka, Barbara.

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lex Informatica
author Dobrzeniecki, Karol

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek, państwo, świat edukacja społeczna obywateli Man, state, world social education of citizens 
author Koperek, Adam

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do socjologii /
author Szacka, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (19); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy materialne państwa : zagadnienia prawno-historyczne : Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin, 23-26 września 2004 r. / Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa  
Red. Bogacz, Daniel

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyobraźnia socjologiczna /
author Mills, C. Wright.

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów / 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe mitologie /
red. Garcin, Jérôme.

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Księga przyrodniczo-krajoznawcza Polski : ilustrowana encyklopedia tematyczna / 
author Knaflewska, Jadwiga.

Publication year: 2008 Call number: [0/9(03)/91] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elity : ich miejsce i rola w społeczeństwie 
author Sztumski, Janusz

Publication year: 1997 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia wczoraj-dziś-jutro : kompendium wiedzy socjologicznej 
author Podgórski, Ryszard Adam

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek i wolność
author Tannehill, Linda

Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
author Mikułowski, Pomorski Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
author Mikułowski, Pomorski Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : koncepcje i ich zastosowanie 
author Turner, Jonathan H.

Publication year: 1994 Call number: [02.B] Available: (7); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uniwersytet-społeczeństwo-gospodarka
author Chłopecki, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy socjologii : mikrostruktury społeczne 
author Mielicka, Halina

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy socjologii : mikrostruktury społeczne 
author Mielicka, Halina

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : wielkie struktury społeczne 
author Turowski, Jan

Publication year: 2000 Call number: [02.B] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

International business-society managament : linking corporate responsibility and globalization 
author Tulder, Van Rob

Publication year: 2006 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki masowego komunikowania a społeczeństwo
author Gierula, Marian

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media lokalne i społeczeństwo : wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce 
author Kowalczyk, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mężczyzna polski : psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych 
author Kwiatkowska, Anna.

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W kręgu historii idei gospodarki i społeczeństwa
author Duda, Józef

Publication year: 2006 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: