Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata 
author Czerny, Mirosława

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie
author Wronkowska, Sławomira

Publication year: 2006 Call number: [18.A] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ponowoczesność jako źródło cierpień
author Bauman, Zygmunt

Publication year: 2000 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek w teatrze życia codziennego
author Goffman, Erving

Publication year: 2000 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dziennikarstwo : media : społeczeństwo 
author Mocek, Stanisław

Publication year: 2005 Call number: [02.E] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys teorii socjologii gospodarki
author Patrycki, Sławomir

Publication year: 2004 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej 
author Dyoniziak, Ryszard

Publication year: 1997 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Społeczeństwo informacji : wprowadzenie 
author Mattelart, Armand

Publication year: 2004 Call number: [02.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo w stanie oblężenia
author Bauman, Zygmunt

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo w stanie oblężenia
author Bauman, Zygmunt

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw
author Wawro, Franciszka Wanda

Publication year: 2004 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria / 
author Morawski, Witold.

Publication year: 2012 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe 2 (68) 2013 /
red. naczelny Modzelewski, Edward.

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym / 
 

Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praca jako kategoria aksjologiczna /
author Ancyparowicz, Grażyna.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (63)/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sześć prac socjologicznych : Próby warsztatowe / 
author Kasprzak, Elżbieta.

Publication year: 2001 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mass Culture : Its Pernicious Influence on Spiritual and Cultural Advance of the Modern Society / 
author Sheverdin, Konstantin.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek istota społeczna /
author Aronson, Elliot

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce /
 

Publication year: 2015 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 391 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia : studium socjologiczne / 
author Pieńkowski, Piotr.

Publication year: 2014 Call number: [355] Series: Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3592 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ludzkie działanie : traktat o ekonomii / 
author Von Mises, Ludwig.

Publication year: 2011 Call number: [330.8] Series: Biblioteka klasyków ekonomii Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mieć czy być? /
author Fromm, Erich

Publication year: 1995 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O sztuce istnienia : terapeutyczne aspekty psychoanalizy /  
author Fromm, Erich

Publication year: 2012 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ucieczka od wolności /
author Fromm, Erich

Publication year: 2014 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki masowego komunikowania a społeczeństwo /
 

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Strategie komunikacji społecznej w organizacjach gospodarczych /
author Kania, Jan

Publication year: 2007 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media lokalne i społeczeństwo : wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce / 
author Kowalczyk, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek współczesnych mediów lokalnych w Wielkopolsce : (studium medioznawczo-politologiczne) / 
author Kowalczyk, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo społeczeństwa /
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie : perspektywa personalna i strukturalna / 
author Skrabacz, Aleksandra

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenia ładu społecznego. [2] /  
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kanada na przełomie XX i XXI wieku : polityka, społeczeństwo, edukacja / 
 

Publication year: 2013 Call number: [32] Series: Societas 75 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyobraźnia socjologiczna /
author Mills, C. Wright.

Publication year: 2008 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia wczoraj-dziś-jutro : kompendium wiedzy socjologicznej / 
author Podgórski, Ryszard Adam.

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo kulturowe wykształcone a społeczeństwo ponowoczesne /
author Domański, Mariusz

Series: Edukacja i Dialog 05-06/2016 284/285 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia : pojęcia, teorie, problemy / 
author Gołdyka, Leszek.

Publication year: 2000 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kłopot z wartościami /
author Filek, Janina

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pułapka wartościowania - pułapka silnej podmiotowości. Koreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka - O Heideggerowsko-Nietzscheańskiej krytyce wartości oraz o tym, co pozytywnego z niej wynika / 
author Strzelecki, Radosław

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

krytyka wartosci w ujęciu Martina Heideggera i Fryderyka Nietzschego /
author Augustyniak, Piotr

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: