Jednostka, społeczeństwo, państwo wobec megatrendów
red. Piwnicki, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Netokracja : nowa elita władzy i życie po kapitalizmie / 
author Bard, Alexander

Publication year: 2006 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trzecia fala
author Toffler, Alvin

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bogactwo sieci jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność 
author Benkler, Yochai

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia : analiza społeczeństwa /  
author Sztompka, Piotr.

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek, państwo, świat edukacja społeczna obywateli Man, state, world social education of citizens 
author Koperek, Adam

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2006 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Politologia
author Heywood, Andrew

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

International business-society managament : linking corporate responsibility and globalization 
author Tulder, Van Rob

Publication year: 2006 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie
author Golemo, Karolina

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2007 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2010 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych 
author Wojtaszczyk, Konstanty A.

Publication year: 2007 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo sieci
author Barney, Darin

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Klucz do politologii : Najważniejsze ideologie, systemy, postaci 
author Heywood, Andrew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Problemy współczesnego ustrojoznawstwa : Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego 
author Dobkowski, Jarosław

Publication year: 2007 Call number: [18.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media i nowoczesność : Społeczna teoria mediów : Kreatywność 
author Thompson, John B.

Publication year: 2006 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dydaktyka mediów
author Kron, Fredrich W.

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagadnienia ekonomiczne i społeczne gospodarki polskiej w warunkach procesów globalizacji : Przedsiębiorczość i zarządzanie : tom VI : zeszyt 1 : 2005 
author Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2005 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji
author Wiktor, Zbigniew

Publication year: 2008 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji
author Noga, Marian

Publication year: 2009 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Process of EU enlargement in the 21st century : new challenges : Scientific Script : vol. 7 
 

Publication year: 2005 Call number: [A/12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku 
author Marody, Mirosława

Publication year: 2009 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria 
author Morawski, Witold

Publication year: 2011 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo ryzyka : w drodze do innej nowoczesności 
author Beck, Ulrich

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku 
author Marody, Mirosława

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reguły działania w społeczeństwie i w nauce : szkice socjologiczne 
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2002 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych 
author Wojtaszczyk, Konstanty A.

Publication year: 2003 Call number: [18.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2004 Call number: [02.B] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia ekonomiczna : problemy, teoria, empiria 
author Morawski, Witold

Publication year: 2001 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu 
author Borkowski, Jan

Publication year: 2003 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

From international to world society? : english school theory and the social structure of globalisation 
author Buzan, Barry

Publication year: 2004 Call number: [A/05.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego
author Hryniewicz, Janusz T.

Publication year: 2004 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia
author Giddens, Anthony

Publication year: 2005 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata 
author Czerny, Mirosława

Publication year: 2005 Call number: [05.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria / 
author Morawski, Witold.

Publication year: 2012 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo kulturowe wykształcone a społeczeństwo ponowoczesne /
author Domański, Mariusz

Series: Edukacja i Dialog 05-06/2016 284/285 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: