Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet
author Frąckowiak-Sochańska, Monika

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia życia publicznego
author Wnuk-Lipiński, Edmund

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie
red. Wronkowska, Sławomira

Publication year: 2000 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej
author Wójcik, Stanisław

Publication year: 2007 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka, społeczeństwo, państwo wobec megatrendów
red. Piwnicki, Grzegorz

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy
red. Andruszkiewicz, Iwetta

Publication year: 2009 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o socjologii
author Bremond, Alice

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W stronę socjologii od sofistów do Saint-Simona 
author Odżga, Roman

Publication year: 2006 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Systemy społeczne zarys ogólnej teorii 
author Luhmann, Niklas

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Interakcjonizm symboliczny perspektywa i metoda 
author Blumer, Herbert

Publication year: 2007 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Netokracja : nowa elita władzy i życie po kapitalizmie / 
author Bard, Alexander

Publication year: 2006 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Trzecia fala
author Toffler, Alvin

Publication year: 2006 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jednostka a państwo na przestrzeni wieków
red. Radwanowicz-Wanczewska, Joanna

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwa europejskie stratyfikacja i systemy wartości 
author Domański, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kultura zarządzanie, animacja, marketing 
author Dragićević-Šešić, Milena

Publication year: 2010 Call number: [008] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo informacyjne /
 

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Niemcy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i materiały z konferencji, Poznań, 10 maja 2005 
red. Budnikowski, Adam

Publication year: 2005 Call number: [32] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reinżynieria i jej następstwa /
author Hammer, Michael

Publication year: 1999 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Spirala milczenia opinia publiczna - nasza skóra społeczna 
author Noelle-Neumann, Elisabeth

Publication year: 2004 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaufanie a życie społeczne
red. naukowa Mamzer, Hanna

Publication year: 2008 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy socjologii gospodarki
red. naukowa Banaszak, Sławomir

Publication year: 2008 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procesy integracji europejskiej a poziom życia
author Kubicka, Jolanta

Publication year: 2001 Call number: [330.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie antropopresją w kierunku zrównoważonego
author Janikowski, Ryszard

Publication year: 2004 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wolność i rozwój ekonomia wolnego rynku 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 1995 Call number: [330.8] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia zmian społecznych
author Sztompka, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rodzina a system społeczny Reprodukcja i 
author Giza-Poleszczuk, Anna

Publication year: 2005 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Gospodarka przestrzenna uwarunkowania społeczno-kulturowe 
author Karwińska, Anna.

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Demografia w gospodarce przestrzennej
author Kupiec, Leszek.

Publication year: 2011 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia dla ekonomistów /
author Walczak-Duraj, Danuta.

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczności wirtualne a wirtualny obieg pieniądza
author Borcuch, Artur

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał społeczny interpretacje, impresje, operacjonalizacja 
red. naukowa Klimowicz, Monika

Publication year: 2010 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia : analiza społeczeństwa / 
author Sztompka, Piotr

Publication year: 2007 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka o państwie i prawie /
Autor Kuciński, Jerzy.

Publication year: 2008 Call number: [321] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

O Polsce i Polakach prace rozproszone 1958-1989 
author Nowak, Stefan

Publication year: 2009 Call number: [316] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Drogi do nowoczesnej Europy społeczeństwo europejskie w latach 1945-2000 : 
author Therborn, Goran

Publication year: 1998 Call number: [314] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W stronę nowych mediów
author Szpunar, Magdalena

Publication year: 2010 Call number: [316.77] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 Dalej>>
Languages: