Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie
red. Wronkowska, Sławomira

Publication year: 2000 Call number: [VII] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalizacja a stosunki międzynarodowe
red. Haliżak, Edward

Publication year: 2004 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reinżynieria i jej następstwa /
author Hammer, Michael

Publication year: 1999 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia : analiza społeczeństwa / 
author Sztompka, Piotr

Publication year: 2007 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce diagnoza stanu i perspektywy wzrostu 
red. Skawińska, Eulalia.

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do socjologii /
author Szacka, Barbara

Publication year: 2008 Call number: [Podręcznik] Available: (18); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy materialne państwa : zagadnienia prawno-historyczne : Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa, Szczecin, 23-26 września 2004 r. / Konferencja Polskich Historyków Państwa i Prawa  
Red. Bogacz, Daniel

Publication year: 2006 Call number: [VII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odkrywając wolność : przeciw zniewoleniu umysłów / 
author Balcerowicz, Leszek

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sześć prac socjologicznych : Próby warsztatowe / 
author Kasprzak, Elżbieta.

Publication year: 2001 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Człowiek istota społeczna /
author Aronson, Elliot

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Mieć czy być? /
author Fromm, Erich

Publication year: 1995 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

O sztuce istnienia : terapeutyczne aspekty psychoanalizy /  
author Fromm, Erich

Publication year: 2012 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ucieczka od wolności /
author Fromm, Erich

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Środki masowego komunikowania a społeczeństwo /
 

Publication year: 2006 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie komunikacji społecznej w organizacjach gospodarczych /
author Kania, Jan

Publication year: 2007 Call number: [I ] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media lokalne i społeczeństwo : wybrane zagadnienia na przykładzie prasy lokalnej w Wielkopolsce / 
author Kowalczyk, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rynek współczesnych mediów lokalnych w Wielkopolsce : (studium medioznawczo-politologiczne) / 
author Kowalczyk, Ryszard

Publication year: 2003 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo społeczeństwa /
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2015 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo społeczne w demokratycznym państwie : perspektywa personalna i strukturalna / 
author Skrabacz, Aleksandra

Publication year: 2016 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenia ładu społecznego. [2] /  
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2014 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo kulturowe wykształcone a społeczeństwo ponowoczesne /
author Domański, Mariusz

Series: Edukacja i Dialog 05-06/2016 284/285 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia : pojęcia, teorie, problemy / 
author Gołdyka, Leszek.

Publication year: 2000 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kłopot z wartościami /
author Filek, Janina

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Pułapka wartościowania - pułapka silnej podmiotowości. Koreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka - O Heideggerowsko-Nietzscheańskiej krytyce wartości oraz o tym, co pozytywnego z niej wynika / 
author Strzelecki, Radosław

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

krytyka wartosci w ujęciu Martina Heideggera i Fryderyka Nietzschego /
author Augustyniak, Piotr

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmagania liberałów z pluralizmem wartości /
author Mazur, Stanisław

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartości w świecie postspołecznym /
author Marody, Mirosława

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przewartościowania społeczne : u podstaw kulturowej teorii zmian / 
author Słaboń, Andrzej

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polskie zmagania z nowoczesnością /
author Mazur, Krzysztof

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miasto jako miejsce wytwarzania wartości /
author Kudłacz, Michał

Series: Zarządzanie Publiczne 1 (39) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwa europejskie : stratyfikacja i systemy wartości / 
author Domański, Henryk

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Człowiek istota społeczna /
author Aronson, Elliot

Publication year: 2012 Call number: [I] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bezpieczeństwo : programy promocji / 
author Hołyst, Brunon

Publication year: 2017 Call number: [II] Series: Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa i gatunku ludzkiego T. 5 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologia ekonomiczna: problemy, teoria, empiria / 
author Morawski, Witold.

Publication year: 2012 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia życia publicznego /
author Wnuk-Lipiński, Edmund

Publication year: 2008 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólne / 
author Dyoniziak, Ryszard

Publication year: 1997 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria socjologiczna a praktyka społeczna /
author Misztal, Bronisław

Publication year: 2000 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Trzecia fala
author Toffler, Alvin

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o socjologii
author Bremond, Alice

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryminologia /
author Błachut, Janina.

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Languages: