Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami /
author Kozina, Andrzej.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 4 (174) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi : przegląd literatury / 
author Sońta-Drączkowska, Ewa.

Series: Przegląd Organizacji nr 11/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

A Guide to The Project Management Body of Knowledge : (PMBOK Guide) / 
 

Publication year: 2013 Call number: [10.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2015 Call number: [10.0] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 244 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 224 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi : poradnik dla menedżerów / 
author Waćkowski, Kazimierz

Publication year: 2007 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling /
 

Publication year: 2015 Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 399 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Organizacja i zarządzanie : podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy : nowe produkty, innowacje, projekty : metody ilościowe i technologie informacyjne / 
 

Publication year: 2016 Call number: [10.A] Series: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 96 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia stosowana : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości : dla liceów ogólnokształcących / 
author Neneman, Jarosław

Publication year: 2012 Call number: [05.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznes w kulturze - kultura w biznesie : wybrane problemy / 
 

Publication year: 2016 Call number: [10.0] Series: Praca Naukowa - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / 
 

Publication year: 2017 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Factors affecting communication quality in projects teams /
author Dziekoński, Krzysztof

Series: Przegląd Organizacji nr 3 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania projektami /
author Miedziński, Bogdan

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2016 Call number: [14.0] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 299 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce /
author Janicki, Tomasz.

Publication year: 2014 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami /
author Wyrwicka, Magdalena Krystyna.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : procesy i projekty w zarządzaniu zmianami / 
 

Publication year: 2017 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 463 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie negocjacji w małych i średnich przedsiębiorstwach doradczych : koncepcja metodyczna i wyniki badań /
author Kozina, Andrzej.

Series: Problemy zarządzania nr 1(51), t.2 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / 
 

Publication year: 2017 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy i metody zarządzania : wybrane zagadnienia / 
 

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Series: nr 4 (29) 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potrzeba wykorzystania narzędzi Enterprise Project Management w przesiębiorstwie międzynarodowym - studium przypadku /
author Redlarski, Krzysztof.

Series: Problemy zarządzania nr 2(52), t.1 / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami /
author Szarucki, Marek.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postrzeganie odporności w kontekście zarządzania projektami / Anna Starosta. 
author Starosta, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Change Management : a Guide to Effective Implementation / 
Autor McCalman, James.

Publication year: 2016 Call number: [A/10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami /
author Szarucki, Marek.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Postrzeganie odporności w kontekście zarządzania projektami / Anna Starosta. 
author Starosta, Anna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 7/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podejście agile versus waterfall w projektowaniu zaawansowanych systemów informatycznych zarządzania /
author Kisielnicki, Jerzy

Series: Przegląd Organizacji nr 8 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

A Guide to the Project Management Body of Knowledge : (PMBOK® Guide). 
 

Publication year: 2017 Call number: [A/10.F] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami w erze przemysłu 4.0 /
author Spałek, Seweryn

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project management model for implementation of budgeting in the university : case study /  
author Sznajder, Patrycja Anna.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15(3) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Impact of Project Organizational Structures on the Effectiveness of Innovative Projects Implementation /
author Janicki, Tomasz.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 15(4) / 2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project Management in Crisis Situations /
author Goździewska-Nowicka, Agnieszka.

Series: Torun Business Review Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 16(2) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prince2 : study guide / 
Autor Hinde, David.

Publication year: 2015 Call number: [A/10.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategie przedsiębiorstw w sieci : Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 19 / 2017 / 
 

Publication year: 2017 Call number: [10.B] Series: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 19 / 2017 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Model doskonalenia w zarządzaniu projektami : klasyfikacja koncepcji / 
author Juchniewicz, Mateusz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy biznesowe : rozwiązania / 
Autor Bolland, Eric J.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Microsoft Project 2010 /
author Richie, Gregg D.

Publication year: 2012 Call number: [004] Series: Microsoft Official Academic Course Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami sektora publicznego /
Autor Gasik, Stanisław.

Publication year: 2017 Series: Monografie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Typologia konfliktów w zarządzaniu projektami /
author Kozina, Andrzej.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (177) / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: