Klasyfikacja projektów : ujęcie teoretyczne i praktyczne na przykładzie projektów ICT / 
author Jasińska, Katarzyna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (166) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Praktyczne lekcje zarządzania projektami /
author Kopczewski, Michał.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Series: Onepress Exclusive Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Technologia w e-commerce : teoria i praktyka. Poradnik menedżera / 
author Ejtminowicz, Tomasz.

Publication year: 2013 Call number: [05.E] Series: Onepress Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Roczniki naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu : nr 13 (13) 2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: 13(13) 2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami w administracji publicznej /
author Jaskanis, Adrianna.

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Series: Administracja Publiczna Biblioteka Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rozwiązania administracyjne w urzędzie gminy /
author Pierścieniak, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywacyjne aspekty zarządzania projektami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego /
author Sala, Jolanta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami /
author Pawlak, Marek

Publication year: 2011 Call number: [IX] [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling /
 

Publication year: 2014 Call number: [V] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 344 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami dla bystrzaków /
author Portny, Stanley E.

Publication year: 2013 Call number: [10.F] Series: Dla Bystrzaków Septem Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Roczniki naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu : nr 13 (13) 2014. 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 13 (13) 2014 Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami realizacji projektów na przykładzie sektora ICT /
author Jasińska, Katarzyna.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rethinking Project Management : An Organisational Perspective / 
author Andersen, Erling S.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczność zarządzania projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce /
author Dolata Magdalena.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny kierownik projektu : sztuka osiągania celów / 
author Newton, Richard.

Publication year: 2015 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami w warunkach niepewności - zakres i metodyka /
author Głodziński, Eryk.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rekomendacje dla zwiększenia stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego w Polsce /
author Spałek, Seweryn.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie obietnicą wynajmu nowoczesnej powierzchni handlowej w kontekście procesu wystąpienia targowego /
author Siemieniako, Dariusz.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie techniki wartości uzyskanej (earned value) w zarządzaniu projektami : analiza krytyczna /  
author Bukłaha, Emil.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie /
author Karbownik, Andrzej.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne uwarunkowania zarządzania projektami /
author Kopczyński, Tomasz.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Procedura operacjonizacji w definiowaniu projektu /
author Stabryła, Adam.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami : moda czy konieczność /  
author Wąsowicz, Marek.

Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 81 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami w logistyce /
Autor Pisz, Iwona.

Publication year: 2015 Call number: [21.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 13(13) 2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 13(13) / 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy zarządzania wiedzą o projektach /
author Gasik, Stanisław.

Publication year: 2015 Series: Monografie - Akademia Finansów i Biznesu Vistula Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

The Role of Conflict in Project Management in the PRINCE2 Methodology /
author Krysiński, Marcin.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

The Role of Conflict in Project Management in the PRINCE2 Methodology /
author Krysiński, Marcin.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami jako szansa i wyzwanie dla administracji publicznej /
author Prawelska-Skrzypek, Grażyna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 26 / 2011 Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywowanie do pracy w zespołach projektowych /
author Pietroń-Pyszczek, Agata.

Series: Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 30 / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie, organizacje i organizowanie : przegląd perspektyw teoretycznych / 
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami : wyzwania i wyniki badań / 
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć agile project management : równowaga kontroli i elastyczności / 
author Cobb, Charles G.

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Architektura Lean w projektach Agile /
author Coplien, James O.

Publication year: 2014 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja zarządzania projektami w planowaniu napraw maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie /
author Kwiotkowska, Anna.

Series: Organizacja i zarządzanie Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z. 41 nr 1747 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Partycypacja w zarządzaniu projektami /
author Musioł-Urbańczyk, Anna.

Series: Organizacja i zarządzanie Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej z. 41 nr 1747 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja w zarządzaniu projektami /
author Kandefer-Winter, Katarzyna.

Publication year: 2016 Call number: [10.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji /
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / 
 

Publication year: 2016 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: