Studia Zarządzania i Finansów : zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu : nr 4/2013 
author Dylewski, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami
author Trocki, Michał.

Publication year: 2003 Call number: [10.F] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami
author Mingus, Nancy.

Publication year: 2002 Call number: [10.F] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania projektami
author Lock, Dennis

Publication year: 2003 Call number: [10.F] Available: (5); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : teoria i praktyka 
author Koźmiński, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [10.A] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie : teoria i praktyka 
author Koźmiński, Andrzej

Publication year: 2002 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : czego nie uczą w szkołach biznesu 
author Owen, Jo

Publication year: 2003 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską
author Weiss, Elżbieta

Publication year: 2003 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zastosowania inżynierii jakości : poradnik 
author Kolman, Romuald

Publication year: 2005 Call number: [10.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do organizacji i zarządzania
author Lendzion, Jarosław P.

Publication year: 2005 Call number: [10.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2005 Call number: [10.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania projektami
author Lewis, James P.

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Efektywne zarządzanie projektami
author Wysocki, Robert

Publication year: 2005 Call number: [10.F] Available: (7); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy controllingu projektów
author Łada, Monika

Publication year: 2005 Call number: [14.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie projektami /
 

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (13); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie portfelami projektów : wdrażanie i monitorowanie strategii organizacji za pomocą projektów /  
author Kozarkiewicz, Alina.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (13); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie projektami /
 

Publication year: 2012 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi /
 

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] Available: (6); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prince2TM : skuteczne zarządzanie projektami / 
 

Publication year: 2010 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce /
author Dolata Magdalena.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej /
 

Publication year: 2013 Call number: [657.3] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 289 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektem
author Wirkus, Marek.

Publication year: 2014 Call number: [10.F] Series: ZiP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania projektami : metody i przykłady 
author Walczak, Renata.

Publication year: 2014 Call number: [10.F] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie : jak zarządzać i być zarządzanym / 
author Kisielnicki, Jerzy.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie : tradycja i nowoczesność / 
Red. nauk. Bogdanienko, Jerzy.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie projektami dla bystrzaków /
author Portny, Stanley E.

Publication year: 2013 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami /
author Spałek, Seweryn.

Publication year: 2013 Call number: [338.45] Series: Monografia / [Politechnika Śląska] ; Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT /
author Jasińska, Katarzyna.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

System zarządzania projektami w kontekście strategii przedsiębiorstwa /
author Kopczyński, Tomasz.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 172 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Tools for project management, workshops and consulting : a must-have compendium of essential tools and techniques / 
author Andler, Nicolai.

Publication year: 2011 Call number: [A/ 10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw : kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami / 
author Bozarth, Cecil.

Publication year: 2007 Call number: [658.7] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Projekty europejskie : praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych /  
author Tkaczyński, Jan Wiktor.

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Series: Unia Europejska Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projekty lokalne i regionalne - najlepsze praktyki /
Red. nauk. Brandenburg, Henryk.

Publication year: 2014 Call number: [332] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Design of Experiment na produkcji
author Smuśkiewicz, Paweł.

Series: Zarządzanie Jakością nr 2 / 2012 (28) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wiedzą projektową /
author Wyrozębski, Paweł.

Publication year: 2014 Call number: [10.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektem : co dobry szef projektu wie, robi i mówi / 
author Barker, Stephen

Publication year: 2010 Call number: [10.F] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami w organizacji /
Red. Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2014 Call number: [10.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Efektywne zarządzanie projektami : tradycyjne, zwinne, ekstremalne / 
author Wysocki, Robert.

Publication year: 2013 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Komercjalizacja innowacji : zarządzanie projektami i finansowanie /  
author Bolek, Monika.

Publication year: 2014 Call number: [10.E] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: