Wdrożenie systemów informatycznych
author Hołodnik-Janczura, Grażyna

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5 (712) maj 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Orientacja na cele w zarządzaniu projektami
author Walczak, Waldemar

Series: Master of Business Administration nr 4 (96) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stosowanie narzędzi oceny racjonalności finansowej projektów w procesie analizy przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w Polsce
author Mielcarz, Paweł

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System monitorowania w procesach kontroli kosztów projektów /
author Wieczorek, Dariusz.

Series: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania
author Stabryła, Adam.

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 3 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi /
author Zagórska, Elżbieta.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obszary zastosowania metod zarządzania w projekcie
author Gaweł, Przemysław

Series: Zeszyty Naukowe Nr 2 (52) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami - moda czy konieczność ?
author Kowalska, Jadwiga

Series: Informatyka zastosowania i technologie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami na tle zmian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw /
author Kopczyński, Tomasz.

Series: Zmiany w organizacji Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 105 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wartość dodana w procesach zarządzania projektami
author Wieczorek, Dariusz.

Series: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i Tom 1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka podejmowania decyzji w systemie
author Stabryła, Adam.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem projektu
author Wachala, Mariusz

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System informacji menedżerskiej dla potrzeb
author Wachala, Mariusz

Series: Prace z zakresu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami
 

Series: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ryzyko i jego czynniki w zarządzaniu projektem
author Kozień, Ewa

Series: Prace z zakresu organizacji i zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

W poszukiwaniu modelu zarządzania organizacją przez
author Bizon-Górecka, Jadwiga.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami w ramach współpracy przedsiębiorstw /
author Kopczyński, Tomasz.

Series: Współczesne problemy organizacji i zarządzania Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 79 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Koncepcja doboru wiedzy zespołowej w zarządzaniu projektami informatycznymi /
author Sala, Jolanta.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 32/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością w realizacji projektów
author Wirkus, Marek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8 (715) sierpień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dojrzałość projektowa organizacji i jej zastosowanie
author Juchniewicz, Mateusz

Series: Przegląd Organizacji nr 7-8/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane aspekty zarządzania projektem inwestycyjnym /
author Wilczek, Michał.

Series: Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 24 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nauka przez doświadczenie jako nowoczesne podejście do budowania i doskonalenia zespółów projektowych /
author Wudarzewski, Tomasz.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 7(7) / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dobre praktyki, standardy i techniki zarządzania
author Sałapa, Kinga

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoly Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metodyka i formalizacja badań w zarządzaniu
author Stabryła, Adam.

Series: Prace z zakresu procesu zarządzania Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kryteria wyboru metod zarządzania projektami informatycznymi /
author Chmielarz, Witold.

Series: Problemy zarządzania nr 3 (38)/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem projektów z zakresu designu /
author Brzozowski, Maciej.

Series: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 235 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy zarządzania dostawcami w projektach informatycznych /
author Sońta-Drączkowska, Ewa.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 3 (152) / 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zaangażowanie wykonawców projektu jako kluczowy czynnik jego powodzenia /
author Haffer, Joanna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (155) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategiczne zarządzanie przedsięwzięciami w przedsiębiorstwach projektowych : zakres i uwarunkowania / 
author Głodziński, Eryk.

Series: Przegląd Organizacji nr 3/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dojrzałość projektowa podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce /
author Dolata Magdalena.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 5 (158) / 2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System zarządzania projektami w kontekście strategii przedsiębiorstwa /
author Kopczyński, Tomasz.

Series: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 172 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Design of Experiment na produkcji
author Smuśkiewicz, Paweł.

Series: Zarządzanie Jakością nr 2 / 2012 (28) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja realizacji projektów w sektorze ICT /
author Jasińska, Katarzyna.

Series: Organizacja i Kierowanie 3 (163) / 2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Lista kontrolna w zarządzaniu projektami budowlanymi : perspektywa wykonawcy / 
author Głodziński, Eryk.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Klasyfikacja projektów : ujęcie teoretyczne i praktyczne na przykładzie projektów ICT / 
author Jasińska, Katarzyna.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (166) / 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwiązania administracyjne w urzędzie gminy /
author Pierścieniak, Agata.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Motywacyjne aspekty zarządzania projektami na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego /
author Sala, Jolanta.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 8/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie procesami realizacji projektów na przykładzie sektora ICT /
author Jasińska, Katarzyna.

Series: Przegląd Organizacji nr 9/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczność zarządzania projektami w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce /
author Dolata Magdalena.

Series: Przegląd Organizacji nr 2/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami w warunkach niepewności - zakres i metodyka /
author Głodziński, Eryk.

Series: Przegląd Organizacji nr 7/2014 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: