Strategiczne zarządzanie projektami /
red. Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem projektu
author Chong, Yen Yee

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Project mamagement w czasach kryzysu /
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy organizacji i zarządzania
red. Romanowska, Maria

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : formy - metody - koncepcje - trendy / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 8 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zespół- Kultura - Projekt /
red. naukowy Olejniczak, Wojciech

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami informatycznymi metodyka tworzenia systemów informatycznych 
author Szyjewski, Zdzisław

Publication year: 2001 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi
author Krawiec, Frank

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami
author Trocki, Michał.

Publication year: 2003 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project finance : wybrane elementy finansowania strukturalnego / 
author Yescombe, Edward R.

Publication year: 2007 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Optymalizacja decyzji w module SAS/OR
author Dudzińska-Baryła, Renata

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Project management essential reality for business 21st IPMA World Congress, Cracow, 2007 
red. Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi aktualne problemy i metody Konferencja Project Management 2008 Stowarzyszenia 
red. Miazga, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne : wybrane zagadnienia / 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy planowanie i realizacja 
red. Szwabe, Michał

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania projektami /
author Lock, Dennis

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie dziś i jutro. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Tom 16/2012 / 
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją. : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 26/2011 / 
Red. nauk. Goranczewski, Bolesław

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

PO KL dla początkujących : poradnik dla organizacji pozarządowych / 
author Szymańska, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : innowacje, technologie, kryzys / 
red. naukowa Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka.

Publication year: 2011 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie projektami : zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach /  
author Nicholas, John M.

Publication year: 2012 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (22); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wieloma projektami /
author Sońta-Drączkowska, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] [XI] [Podręcznik] Available: (26); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi /
red. naukowa Wirkus, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (26); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie projektami /
Red. Trocki, Michał.

Publication year: 2013 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (23); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny kierownik projektu : sztuka osiągania celów / 
author Newton, Richard

Publication year: 2010 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (25); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja wewnętrzna krok po kroku : jak komunikacja wewnętrzna pomaga wdrażać każdą strategię w firmie / 
author Quirke, Bill

Publication year: 2011 Call number: [I ] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami unijnymi : teoria i praktyka /  
author Domiter, Małgorzata.

Publication year: 2013 Call number: [III] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody zarządzania /
author Brzozowski, Maciej.

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 4/2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka dla inżynierów /
author Niziński, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie od podstaw /
author Koźmiński, Andrzej K.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia / Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 22 /2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Łańcuch krytyczny : projekty na czas / 
author Goldratt, Eliyahu M.

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projekty europejskie : praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych /  
author Tkaczyński, Jan Wiktor.

Publication year: 2011 Call number: [III] Series: Unia Europejska Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologia w e-commerce : teoria i praktyka. Poradnik menedżera / 
author Ejtminowicz, Tomasz.

Publication year: 2013 Call number: [XII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia vol. 2, no. 11 (272)2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Roczniki naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu : nr 13 (13) 2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: 13(13) 2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami /
author Pawlak, Marek

Publication year: 2011 Call number: [IX] [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling /
 

Publication year: 2014 Call number: [V] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 344 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

The Role of Conflict in Project Management in the PRINCE2 Methodology /
author Krysiński, Marcin.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: