Zarządzanie projektami /
author Pawlak, Marek

Publication year: 2011 Call number: [IX] [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość a controlling /
 

Publication year: 2014 Call number: [V] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 344 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rethinking Project Management : An Organisational Perspective / 
author Andersen, Erling S.

Publication year: 2008 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Skuteczny kierownik projektu : sztuka osiągania celów / 
author Newton, Richard.

Publication year: 2015 Call number: [331-057.17] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 13(13) 2014 /
 

Publication year: 2014 Call number: [ZN] Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 13(13) / 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie, organizacje i organizowanie : przegląd perspektyw teoretycznych / 
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami : wyzwania i wyniki badań / 
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć agile project management : równowaga kontroli i elastyczności / 
author Cobb, Charles G.

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji /
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / 
 

Publication year: 2016 Call number: [658.11] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi : poradnik dla menedżerów / 
author Waćkowski, Kazimierz

Publication year: 2007 Call number: [004.78] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / 
 

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Podstawy zarządzania projektami /
author Miedziński, Bogdan

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami /
author Wyrwicka, Magdalena Krystyna.

Publication year: 2011 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : procesy i projekty w zarządzaniu zmianami / 
 

Publication year: 2017 Call number: [65.01] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 463 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / 
 

Publication year: 2017 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy i metody zarządzania : wybrane zagadnienia / 
 

Publication year: 2008 Call number: [65.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nauki o Zarządzaniu : Management Sciences /  
 

Publication year: 2016 Call number: [65.01] Series: nr 4 (29) 2016 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Microsoft Project 2010 /
author Richie, Gregg D.

Publication year: 2012 Call number: [004] Series: Microsoft Official Academic Course Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

A Guide to the Project Management Body of Knowledge : (PMBOK Guide) / 
 

Publication year: 2017 Call number: [65.01] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Metody wspomagania decyzji w systemach gospodarczych : koncepcje, zastosowania, teoria, praktyka /  
 

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inżynieria produkcji : kompendium wiedzy / 
 

Publication year: 2017 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji /
 

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami dla początkujących : jak zmienić wyzwanie w proste zadanie / 
author Żmigrodzki, Marcin.

Publication year: 2018 Call number: [65.01] Series: Onepress Exclusive Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie projektami sektora publicznego /
author Gasik, Stanisław.

Publication year: 2017 Call number: [35] Series: Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania wiedzą o projektach /
author Gasik, Stanisław.

Publication year: 2015 Call number: [65.01] Series: Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonometria i badania operacyjne podręcznik dla studiów licencjackich 
red. naukowa Gruszczyński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

HR Business partner : rola, filary, perspektywy / 
 

Publication year: 2018 Call number: [658.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem /
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dojrzałość projektowa organizacji non-profit /
Autor Marciszewska, Anna

Publication year: 2019 Series: Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], 295 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Nauki ekonomiczne w XXI wieku - wyzwania, dylematy, perspektywy : Ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu /  
 

Publication year: 2017 Call number: [330.1] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 499 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling /
 

Publication year: 2018 Call number: [657] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 506 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania współczesnej gospodarki /
 

Publication year: 2016 Call number: [330.34] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: