Project mamagement w czasach kryzysu /
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami
author Trocki, Michał.

Publication year: 2003 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project management essential reality for business 21st IPMA World Congress, Cracow, 2007 
red. Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi aktualne problemy i metody Konferencja Project Management 2008 Stowarzyszenia 
red. Miazga, Leszek

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse lokalne : wybrane zagadnienia / 
red. naukowy Patrzałek, Leszek.

Publication year: 2009 Call number: [IX] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania projektami /
author Lock, Dennis

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wyzwania w zarządzaniu współczesną administracją. : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 26/2011 / 
Red. nauk. Goranczewski, Bolesław

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

PO KL dla początkujących : poradnik dla organizacji pozarządowych / 
author Szymańska, Joanna

Publication year: 2011 Call number: [III] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami : zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach /  
author Nicholas, John M.

Publication year: 2012 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (22); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie wieloma projektami /
author Sońta-Drączkowska, Ewa.

Publication year: 2012 Call number: [Podręcznik] [XI] [Podręcznik] Available: (26); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi /
red. naukowa Wirkus, Marek.

Publication year: 2012 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (26); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie projektami /
Red. Trocki, Michał.

Publication year: 2013 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (23); Checked out: (3); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Skuteczny kierownik projektu : sztuka osiągania celów / 
author Newton, Richard

Publication year: 2010 Call number: [XI] [Podręcznik] Available: (25); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody zarządzania /
author Brzozowski, Maciej.

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 4/2013 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka dla inżynierów /
author Niziński, Stanisław

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (4); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Projekty europejskie : praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych /  
author Tkaczyński, Jan Wiktor.

Publication year: 2011 Call number: [III] Series: Unia Europejska Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Technologia w e-commerce : teoria i praktyka. Poradnik menedżera / 
author Ejtminowicz, Tomasz.

Publication year: 2013 Call number: [XII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zrozumieć agile project management : równowaga kontroli i elastyczności / 
author Cobb, Charles G.

Publication year: 2012 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Architektura Lean w projektach Agile /
author Coplien, James O.

Publication year: 2014 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce /
author Janicki, Tomasz.

Publication year: 2014 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywne zarządzanie projektami /
author Wysocki, Robert K.

Publication year: 2018 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Inżynieria produkcji : kompendium wiedzy / 
 

Publication year: 2017 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji /
 

Publication year: 2016 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonometria i badania operacyjne podręcznik dla studiów licencjackich 
red. naukowa Gruszczyński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [VIII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2013 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem /
author Trzaskalik, Tadeusz.

Publication year: 2008 Call number: [VIII] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw : kompletny podręcznik logistyki i zarządzania dostawami / 
author Bozarth, Cecil.

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: