Systemy zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym : aspekty praktyczne /  
red. naukowy Wosik, Dariusz.

Publication year: 2007 Call number: [378] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i Finanse /
 

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie i Finanse /
 

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka edukacyjna wobec rynku pracy : Studia Ekonomiczne nr 115 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Polityka edukacyjna wobec rynku pracy nr 115 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 22 / 2011 /
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowanie metody CCR-DEA do oceny efektywności kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce /
author Osińska, Monika.

Series: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / 
Red. Nowaczyk, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej : istota i znaczenie marki / 
Red. Nowaczyk, Grażyna.

Publication year: 2013 Call number: [XII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce /
author Janczyk-Strzała, Elżbieta.

Publication year: 2013 Call number: [658.14/.17.012] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prywatyzacja szkolnictwa wyższego w Polsce : wyzwania w świetle transformacji systemowej 
author Misztal, Bronisław

Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uniwersytet przyszłości : wyzwania i modele polityki 
author Antonowicz, Dominik

Publication year: 2005 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia 3 : zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : nr 38 
author Markowski, Daniel

Publication year: 2006 Call number: [02.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

10 lat działalności Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach
 

Publication year: 2007 Call number: [17.] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta
author Szadok-Bratuń, Aleksandra

Publication year: 2007 Call number: [03.0] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarek : Przędsiębiorczość i zarządzanie : tom VIII : zeszyt 1 
author Kwiatkowska, Walentyna

Publication year: 2007 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Quality assurance systems in higher education : Diagnosis. Improvement 
author Lisiecka, Krystyna.

Publication year: 2001 Call number: [A/02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkolnictwo wyższe w Polsce : Ustrój - prawo - organizacja 
author Waltoś, Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów : Monografie i Opracowania 554 
author Janoś-Kresło, Mirosława

Publication year: 2008 Call number: [02.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCXCIV : Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej : Zeszyt 16 2008 : The new forms of social communication in the European Education Area : Jagiellonian University Scholary Fascicle MCCXCIV : Studies in Library and Information Science : Vol. 16 2008 
author Krakowska, Monika

Publication year: 2008 Call number: [02.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Debiuty doktorantów Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania : Przedsiębiorczość i zarządzanie : Tom IX : Zeszyt 4 : 2008 
author Sułkowski, Łukasz

Publication year: 2008 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ameryka : tom 2 : kultura 
author Płudowski, Tomasz

Publication year: 2008 Call number: [02.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do polityki społecznej
author Gabryszak, Renata.

Publication year: 2009 Call number: [02.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego
author Pluta-Olearnik, Mirosława.

Publication year: 2006 Call number: [17.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Procedury podejmowania rozstrzygnięć i inne istotne problemy prawne w szkolnictwie wyższym : konferencja naukowa Białystok 26-27 lutego 2001 
 

Publication year: 2001 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego w Polsce?
author Waltoś, Stanisław

Publication year: 2009 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009
author Jaskiernia, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [12.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce
author Brzezicki, Tomasz

Publication year: 2010 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? : w stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej 
author Bieńkowski, Wojciech

Publication year: 2010 Call number: [05.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komunikacja i jakość w zarządzaniu : tom 2 
author Wawak, Tadeusz

Publication year: 2010 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Marketing w szkole wyższej : przemiany w orientacji marketingowej 
author Nowaczyk, Grażyna

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie szkołą wyższą : dylematy i wyzwania : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : tom XIV/2011 
author Dworak, Janusz.

Publication year: 2011 Call number: [01.F] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo o szkolnictwie wyższym : ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz do nowelizacji : [stan prawny ustaw na 1 października 2011 r.] 
author Izdebski, Hubert

Publication year: 2011 Call number: [03.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uczelnie w przestrzeni publicznej : zarządzanie, marketing, public relations 
author Kaczmarczyk, Michał

Publication year: 2012 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 4(39)2012 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech : analiza porówawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym 
author Barwińska-Małajowicz, Anna

Publication year: 2013 Call number: [01.F] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Struktury systemów kształcenia ogólnego i zawodowego w Unii Europejskiej
 

Publication year: 1998 Call number: [01.E] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: