Dostosowanie oferty i sposobu kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb rynku pracy i rozwoju społeczno-gospodarczego woj. świętokrzyskiego
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój usług szkolnictwa wyższego w kontekście
author Pluta-Olearnik, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 1/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uczelnie wyższe Szczecina jako potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności /
author Łubkowska, Wioletta.

Series: Handel wewnętrzny nr 5/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania konsumentów a budowanie relacji na rynku edukacji wyższej /
author Rosa, Grażyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Public Relations and Relationship Marketing of Higher Education Facilities in the Time of New Media /
author Koszembar-Wiklik, Małgorzata

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza komercjalizacji wyników badań naukowych, wsparcia przedsiębiorczości akademickiej oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez szkoły wyższe w Polsce - wybrane aspekty /
author Piotrowska-Piątek, Agnieszka.

Series: Handel wewnętrzny nr 4(363)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doświadczenia relacyjne w szkolnictwie wyższym i ich wpływ na wizerunek uczelni oraz lojalność studentów /
author Dziewanowska, Katarzyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 3(362)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja marketingowa w procesie umiędzynarodowienia uczelni /
author Pluta-Olearnik, Mirosława.

Series: Handel wewnętrzny nr 3(362)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Akademicki charakter miasta jako determinanta jakości życia - postawy i opinie mieszkańców wybranych miast /
author Burlita, Augustyna.

Series: Handel wewnętrzny nr 5(364)/2016 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: