Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej
red. Szczerbiński, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych
author Jalinik, Mikołaj.

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w
author Strzembecki, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania
red. naukowa Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa /  
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1118/1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Znaczenie kategorii jakości w ekologii i turystyce. Turystyka i ekologia w gospodarce wolnorynkowej, monografia / 
 

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 23/2011
red. Wilk, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja ruchu turystycznego na wsi : podręcznik dla technikum rolniczego /  
author Sikora, Jan.

Publication year: 1999 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w XXI wieku : stan obecny i perspektywy rozwoju /  
red. Bosiacki, Stefan.

Publication year: 2002 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i agroturystyka w parkach narodowych
author Kandefer, Władysław

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (39) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna /
red. naukowy Panasiuk, Aleksander.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie agroturystyki i turystyki wiejskiej w okresie przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej /
author Przezbórska, Lucyna.

Series: Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 74 (2006) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku /
red. Bosiacki, Stefan.

Publication year: 2000 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim /
author Bott-Alama, Agnieszka

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekologia w turystyce /
author Wilczek, Zygmunt

Publication year: 2004 Call number: [XIV] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agroturystyka /
author Sznajder, Michał

Publication year: 2006 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim : międzynarodowa konferencja naukowa, Gdańsk-Sobieszewo, 5-6 września 2002 : zbiór materiałów pokonferencyjnych.  
 

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Agroturystyka /
Red. Młynarczyk, Krzysztof

Publication year: 2002 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka w gminie i powiecie : praca zbiorowa / 
Red. Gordon, Andrzej

Publication year: 2003 Call number: [XIV] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka i Hotelarstwo, 7(2005) /
 

Publication year: 2005 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i Rekreacja, 1/2008 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie / 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe Problemy Turystyki, 2/2009 /
Red. Przecławski, Krzysztof

Publication year: 2009 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy zagospodarowania turystycznego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 466 Ekonomiczne problemy usług nr 9 
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty dydaktyczno-naukowe WSHGiT, 2/2007 /
 

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie, 6/2007
red. naukowy Cieślak, Maria

Publication year: 2007 Call number: [XIV] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka a przyroda i jej ochrona /
author Staniewska-Zątek, Wanda.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki /
red. naukowa Nowak, Ewa.

Publication year: 2003 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno-społeczny gminy /
author Kosmaczewska, Joanna.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna : wybrane zagadnienia / 
author Łazarek, Marianna.

Publication year: 2002 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekoturystyka /
author Zaręba, Dominika.

Publication year: 2010 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich : praca zbiorowa /  
red. naukowa Sikorska-Wolak, Izabella.

Publication year: 2007 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej = Tourism and recreation as forms of social activity /  
Red. Staniewska-Zątek, Wanda.

Publication year: 2008 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i turystyka - wybrane aspekty sektorowe, funkcjonalne i regionalne : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 1(33)/2013 / 
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej /
author Kuźniar, Wiesława.

Publication year: 2013 Call number: [339.138] Series: Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania : nr 16 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Terra incognita w turystyce /
Red. Leniartek, Mieczysław K.

Publication year: 2009 Call number: [338.48] Series: Monografie - Prace zbiorowe / Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 Dalej>>
Languages: