Baza agroturystyczna w Wigierskim Parku Narodowym
author Merski, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe 3 (56) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Europejskiej
red. Szczerbiński, Henryk

Publication year: 2002 Call number: [37] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce
author Czubatka, Magdalena

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 2 (3) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania i czynniki rozwoju usług turystycznych
author Jalinik, Mikołaj.

Series: Problemy zarządzania nr 3(29)/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w
author Strzembecki, Leszek

Series: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Zeszyt 2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługa agroturystyczna w kontekście oczekiwań klienta /
author Kowalkowski, Andrzej.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości T.2 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agroturystyka a obszary chronione - szanse i
author Kubica, Józef

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (23) 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Baza agroturystyczna w Wigierskim Parku Narodowym
author Merski, Janusz

Series: Zeszyty Naukowe nr 3 (56) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2004 sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Prace Naukowe AE Wrocław nr 1015 
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena agroturystycznej bazy noclegowej w powiecie
author Kalinowska, Emilia

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola i znaczenie konia w gospodarstwie
author Rola, Luiza

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agroturystyka szansą rozwoju obszarów wiejskich
author Szamrej, Izabela

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Socjologiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych /
author Sikora, Jan.

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I z.270 (1999) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ funduszy Wspólnoty Europejskiej na rozwój
author Wyrwicz, Małgorzata

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1(1) 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania
red. naukowa Bylok, Felicjan

Publication year: 2007 Call number: [339.9] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu polityki agrarnej i spółdzielczości Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 596 
red. naukowy Dach, Zofia

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agroturystyka jako czynnik rozwoju
author Panasiuk, Aleksander

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przestrzeń rekreacyjna i zasoby agroturystyczne
author Sowa, Władysław

Series: Zeszyty Naukowe nr 3 (56) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa /  
red. naukowy Urban, Stanisław

Publication year: 2006 Call number: [631] Series: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1118/1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego /
author Waligórski, Michał A.

Publication year: 2006 Call number: [346] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Budowa atrakcyjnej oferty w agroturystyce na
author Sikorska, Katarzyna

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 1 (4) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju
red. naukowa Kostka, Mestwin Stanisław

Publication year: 2008 Call number: [332] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Turystyka wiejska jako szansa rozwoju terenów
author Gozdalik, Agata

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Znaczenie kategorii jakości w ekologii i turystyce. Turystyka i ekologia w gospodarce wolnorynkowej, monografia / 
 

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wpływ agroturystyki na wielofunkcyjny i zrównoważony
author Bednarek, Katarzyna

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przesłanki rozwoju gospodarstw agroturystycznych
author Czarniewski, Sławomir

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Naturalne i przestrzenne uwarunkowania gospodarstwa
author Klimek, Paweł

Series: Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 2 (3) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Agroturystyka czynnikiem rozwoju gospodarki rynkowej na obszarach wiejskich /
author Sikora, Jan.

Series: Socjologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki rynkowej Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 25 (2002) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 23/2011
red. Wilk, Kazimiera

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja ruchu turystycznego na wsi : podręcznik dla technikum rolniczego /  
author Sikora, Jan.

Publication year: 1999 Call number: [338.48] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka turystyczna w XXI wieku : stan obecny i perspektywy rozwoju /  
red. Bosiacki, Stefan.

Publication year: 2002 Call number: [338.48] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Turystyka i agroturystyka w parkach narodowych
author Kandefer, Władysław

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (39) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Usługi turystyczne gospodarstw chłopskich czynnikiem
author Białousowa, Switlana

Series: Zeszyty Naukowe Nr 1 (39) 2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polska gospodarka u progu II dekady XXI wieku wybrane problemy poziomu krajowego i regionalnego 
red. Reichel, Marek

Publication year: 2011 Call number: [338.22] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 Dalej>>
Languages: