Długofalowe uwarunkowania rozwoju komunikacji paszaerskiej w gospodarce wolnorynkowej /
author Bergel, Izabela.

Series: Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 Studia i Prace (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych i
author Hebel, Katarzyna.

Series: Wielkie miasta, aglomeracje, metropolie Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność gospodarowania w warunkach regulowanej konkurencji na przykładzie rynku usług komunikacji miejskiej /
author Sawicka, Bogna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 38/2011. Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie wizerunku komunikacji miejskiej : Znaczenie poznawczych teorii podobieństwa w budowaniu wartosci marki / 
author Falkowski, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie wizerunku komunikacji miejskiej : znaczenie poznawczych teorii podobieństwa w budowaniu wartosci marki / 
author Falkowski, Andrzej.

Series: Marketing i Rynek nr 10 / 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Możliwości racjonalizacji obsługi przewozowej liniami tramwajowymi w Bydgoszczy /
author Michał Kroll.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 10(10) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza i ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie /
author Kurowicka, Ewelina.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 6/2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: