Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem : pojęcia, funkcje, zasady, zasoby : część I / 
 

Publication year: 2003 Call number: [10.B] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce na tle świata, Unii Europejskiej i państw regionu : small and Medium-Sized Enterprises in Poland at the Background of the world, the European Union and the Region 
 

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw : Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku : tom XIII/2011 
author Falencikowski, Tadeusz.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wybory strategiczne w teorii i praktyce : zeszyty naukowe : nr 134 
author Urbanowska-Sojkin, Elżbieta.

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania kryzysowego : część 2 : zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie 
author Walas-Trębacz, Jolanta

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem : potrzeby, źródła, wykorzystanie / 
author Jaworski, Jacek.

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce : kierunki i narzędzia 
author Kasiewicz, Stanisław.

Publication year: 2011 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu : nr 35 rok 2011 / 
author Stacharska-Targosz, Jolanta.

Publication year: 2011 Call number: [07.0] Available: (6); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo a kryzys globalny : przedsiębiorstwo współczesne 
author Sobiecki, Roman

Publication year: 2010 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2013, vol 1, no. 1(250) 
 

Publication year: 2013 Call number: [17.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitał ludzki : a innowacyjność przedsiębiorstw / 
author Rundo, Agata.

Publication year: 2013 Call number: [10.C] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie
author Brzeziński, Marek.

Publication year: 2013 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zrównoważone przedsiębiorstwo : teoria, praktyka, wycena, kształcenie 
author Przychodzeń, Wojciech.

Publication year: 2013 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa : teoria i zastosowanie / 
Autor Gabrusewicz, Wiktor.

Publication year: 2014 Call number: [14.A] Available: (1); Checked out: (4); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego /
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2014 Call number: [07.B] Series: ABC Przedsiębiorcy Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa /
Red. Nowak, Edward.

Publication year: 2012 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Konkurencyjni przetrwają : o przedsiębiorstwie, metodach badania konkurencyjności i twoich szansach na sukces rynkowy / 
author Flak, Olaf.

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego : perspektywa przedsiębiorstwa /  
author Błach, Joanna.

Publication year: 2012 Call number: [07.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie /
red. Brzeziński, Marek.

Publication year: 2007 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Prawo handlowe /
author Kidyba, Andrzej.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Prawo handlowe /
red. naukowa Okolski, Józef.

Publication year: 2012 Call number: [03.B] Series: Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce /
Autor Janicki, Tomasz.

Publication year: 2014 Call number: [10.F] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo & Finanse /
Red. Sokołowska, Dorota.

Publication year: 2012 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe / 
Red. Szatkowski, Kazimierz.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (3); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Analiza finansowa przedsiębiorstwa /
Red. Gołębiowski, Grzegorz.

Publication year: 2014 Call number: [14.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw /
Red. nauk. Kowalik, Małgorzata.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwarunkowania i pomiar /
Red. Kraśnicka, Teresa.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Praca naukowa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność współczesnych organizacji : kierunki i wyniki badań.  
Red. nauk. Kraśnicka, Teresa.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 183 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Innowacyjność współczesnych organizacji : koncepcje i modele.  
Red. nauk. Kraśnicka, Teresa.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 183 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Analiza fundamentalna : metody wyceny przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / 
Autor Borowski, Krzysztof.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie poprzez misje /
author Cardona, Pablo.

Publication year: 2013 Call number: [10.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2014, vol. 2, no. 11 (272) / 
Red. Gaweł, Aleksandra.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: vol. 2, no. 11 (272) Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów przedsiębiorstw /
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw /
 

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 37/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL /
author Karbownik, Lidia.

Publication year: 2014 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw /
 

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 61, nr 4/2015 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw w drugiej dekadzie XXI wieku : aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne / 
Red. Kicka, Elżbieta.

Publication year: 2014 Call number: [10.B] Series: Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 6/2014 Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Doskonalenie zarządzania organizacją : teoria i praktyka /  
 

Publication year: 2015 Call number: [10.A] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 40 Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Myśl ekonomiczna i polityczna : 4(47) 2014 / 
 

Publication year: 2014 Call number: [17.A] Series: Myśl ekonomiczna i polityczna Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: