Stan zaawansowania internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw /
author Jarosiński, Mirosław.

Series: Organizacja i Kierowanie nr 1 (144) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Czynniki sprzyjające i utrudniające współpracę pomiędzy organizacjami
author Pachciarek, Hubert

Series: Master of Business Administration nr 1 (108) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski
author Szostek, Dawid.

Series: Marketing i Rynek nr 1/2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategia rozwoju przedsiębiorstw
author Famielec, Józefa

Publication year: 1997 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia cz. I Mikroekonomia 
author Gulcz, Mieczysław

Publication year: 2002 Call number: [III] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Powiązanie zarządzania wartością przedsiębiorstwa i zarządzania sprzedażą wśród operatorów kablowych
author Kossecki, Paweł

Series: Problemy zarządzania nr 1(35)/2012 t.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metamorfozy przedsiębiorstwa Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji 
author Nizard, Georges

Publication year: 1998 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła informacji dla procesów decyzyjnych w dużych przedsiębiorstwach
author Nazdrowicz, Jacek

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ocena efektywności działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
author Kijek, Tomasz

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 1/2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Bankowej /
 

Publication year: 1996 Call number: [Dostęp w Magazynie] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja wirtualna teoria i praktyka 
author Najda-Janoszka, Marta

Publication year: 2010 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Mierniki płynności a rentowność przedsiębiorstwa
author Bolek, Monika

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 9/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sektor przedsiębiorstw i świadczenia społeczne w 2007 roku - dochody realne
author Timofiejuk, Igor

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ warunków demograficznych na marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
author Skawińska, Eulalia.

Series: Marketing i Rynek nr 5/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Analiza kosztów firmy /
author Sawicki, Kazimierz

Publication year: 2000 Call number: [V] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przywództwo a konkurencyjność organizacji
author Kraśnicka, Teresa.

Publication year: 2010 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa /
 

Publication year: 1995 Call number: [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Styl organizacyjnego uczenia się a zmiany konkurencyjności przedsiębiorstwa
author Gulski, Bogusław

Series: Przegląd Organizacji nr 6/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Efektywność-rozważania nad istotą i pomiarem / Prace Naukowe AE Wrocław nr 183 Materiały konferencyjne 
 

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Śmierć z nadmiaru informacji
author Hemp, Paul

Series: Harvard Business Review Polska nr 12/1 (82/83) - grudzień 2009/ styczeń 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo wobec niepewności gospodarowania
author Tkaczyk, Tadeusz Paweł.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kapitał w rozwoju innowacyjnym przedsiębiorstw w Polsce
author Janasz, Krzysztof.

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2 (708) luty 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Typologia przedsiębiorstw
author Engelhardt, Juliusz

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania jako forma prywatyzacji bezpośredniej : istota i doświadczenia / 
author Maciejewicz, Krzysztof.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku nr 4 / 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Alianse strategiczne jako strategia rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw
author Sokół, Aneta

Series: Handel wewnętrzny nr 2/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Dualizm w zarządzaniu dziś i jutro firmy 
author Abell, Derek F.

Publication year: 2000 Call number: [65.01] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Potencjał społeczny polskich przedsiębiorstw: motywacja pracowników
author Rożnowski, Bohdan

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (136) rok 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Na przekór stereotypom : tajemnica sukcesu najbardziej niezwykłego przedsiębiorstwa na świecie /  
author Semler, Ricardo

Publication year: 1998 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wycena przedsiębiorstw i ich mienia
author Kamela-Sowińska, Aldona

Publication year: 2006 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Globalni giganci jutra zmiana warty 
author Ghemawat, Pankaj

Series: Harvard Business Review Polska nr 4 (74) - kwiecień 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Organizacja sieciowa jako nowoczesna forma
author Piotrowska, Barbara

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 10/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie polskich przedsiębiorstw szybko rosnących : wyniki badań empirycznych / 
author Śliwiński, Rafał.

Series: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 180 (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System sprawozdawczości finansowej jako czynnik
author Szczęsny, Wiesław.

Series: Problemy zarządzania nr 4(34)/2011 t.2 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, T. 2 /
red. Marek, Stanisław.

Publication year: 1994 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe podejście w stosowaniu prawa konkurencji
author Fornalczyk, Anna

Series: Organizacja i Kierowanie nr 2 (145) rok 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie poprzez misje
author Cardona, Pablo

Publication year: 2009 Call number: [65.012] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Konkurencyjność przedsiębiorstwa pojęcia, definicje. modele podręcznik, materiały dydaktyczne 
author Flak, Olaf

Publication year: 2009 Call number: [658.1/.5] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje finansowe a inwestycje rzeczowe
author Kędzierski, Leszek.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Płynność w działalności przedsiębiorstwa, jej
author Goławska-Witkowska, Gabriela.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (40) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: