Analiza potrzeb klienta podstawą marketingu ubezpieczeń gospodarczych
author Thiel-Janus, Wiesława

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (36) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Świadczenia z zabezpieczenia społecznego w regulacjach międzynarodowych i polskich studium porównawcze 
author Uścińska, Gertruda

Publication year: 2005 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie społeczne podręcznik akademicki 
author Muszalski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obowiązki zakładów pracy i przedsiębiorców wobec ZUS
author Aniszewska, Grażyna

Publication year: 2006 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach
red. Sułkowska, Wanda

Publication year: 2007 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów
author Marecki, Krzysztof

Publication year: 2008 Call number: [336] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne wybrane zagadnienia ekonomiczne 
red. naukowa Sułkowska, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia podręcznik akademicki 
red. naukowa Handschke, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Statystyka w obliczu problemów współczesności Prace Naukowe AE Wrocław nr 1026 
red. Miszczak, Witold

Publication year: 2004 Call number: [311] Series: Statystyka i ryzyko Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Składki na ubezpieczenie emerytalne konstrukcja i
author Wantoch-Rekowski, Jacek

Publication year: 2005 Call number: [X] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
red. Kucka, Elżbieta

Publication year: 2009 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Spory o organizację i kształt reformy ubezpieczenia
author Gąszczak, Roman

Series: Studia z etyki i socjologii gospodarczej Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Opłacanie składek ZUS poradnik dla przedsiębiorcy i pracodawcy 
author Radzisław, Andrzej

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia społeczne z perspektywy państwa oraz
author Kuzińska, Hanna

Series: Master of Business Administration nr 5 (112) 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 
red. naukowy Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2008 Call number: [368] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe ubezpieczenia : ubezpieczenia społeczne : ubezpieczenia społeczne : ubezpieczenia zdrowotne : fundusze emerytalne 
 

Publication year: 1999 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia
author Sułkowska, Wanda

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne
author Sułkowska, Wanda

Publication year: 2011 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne migrujących pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
author Major, Tomasz

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne i na życie
author Worach-Kardas, Halina

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ochrona konsumentów w umowach ubezpieczenia /
author Więcko-Tułowiecka, Małgorzata.

Publication year: 2014 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne wraz z indeksem rzeczowym /
 

Publication year: 2014 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne, świadczenia ZUS : ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o ubezpieczeniach z tytułu wypadków i chorób zawodowych, o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa, o emeryturach i rentach, inne ustawy pokrewne, akty wykonawcze, skorowidz /  
 

Publication year: 2014 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne, świadczenia ZUS : ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o ubezpieczeniach z tytułu wypadków i chorób zawodowych, o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa, o emeryturach i rentach, inne ustawy pokrewne, akty wykonawcze, skorowidz /  
 

Publication year: 2014 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia /
 

Publication year: 2016 Call number: [368] Series: Finanse Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia /
author Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2016 Series: Finanse Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Polski rynek ubezpieczeń na tle kryzysów społeczno-gospodarczych /
 

Publication year: 2016 Call number: [364.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia /
 

Publication year: 2018 Call number: [368] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia /
 

Publication year: 2018 Call number: [X] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: