Finanse zakładów ubezpieczeń : Wybrane zagadnienia : Publikacja polecana na szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz inne szkolenia 
author Wala, Franciszek

Publication year: 2005 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia I : zagadnienia ogólne i mikroekonomiczne 
author Meisner, Joachim

Publication year: 1998 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie ryzyka w ubezpieczeniach : wybrane zagadnienia 
author Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2003 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zastosowanie metod ekonometryczno-statystycznych w zarządzaniu finansami w zakładach ubezpieczeń
author Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków 
author Stępień, Beata.

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny : poradnik dla praktyków 
author Stępień, Beata.

Publication year: 2007 Call number: [05.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody aktuarialne zastosowania matematyki w ubezpieczeniach
author Kowalczyk, Patrycja

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne : podręcznik akademicki 
author Muszalski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia społeczne : podręcznik akademicki 
author Muszalski, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych : Społeczne aspekty funkcjonowania w ubezpieczeniach zdrowotnych 
author Rutkowska, Małgorzata

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich
author Szczęśniak, Marian

Publication year: 2003 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia
author Wieteska, Stanisława

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia na życie : zawieranie umowy : dochodzenie roszczeń : wzory 
author Tadla, Anna

Publication year: 2000 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse i instrumenty finansowe
author Wypych, Mirosław.

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia gospodarcze : ustawa o działalności ubezpieczeniowej 
 

Publication year: 1997 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szkice o ubezpieczeniach
author Kuchlewska, Maria

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe ubezpieczenia : ubezpieczenia społeczne : ubezpieczenia społeczne : ubezpieczenia zdrowotne : fundusze emerytalne 
 

Publication year: 1999 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Obiekcje jako krok do sukcesu w sprzedaży : przykłady z praktyki agenta ubezpieczeń na życie 
author Warzecha, Jan

Publication year: 2001 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty wspierania eksportu : kredyty i ubezpieczenia 
author Bednarczyk, Teresa Hanna

Publication year: 2000 Call number: [05.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ubezpieczeń : tom II - produkty 
author Monkiewicz, Jan

Publication year: 2001 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ubezpieczeń : tom II - produkty 
author Monkiewicz, Jan

Publication year: 2002 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenia
author Sułkowska, Wanda

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomia wolnego rynku : Tom 2 
author Rothbard, Murray N.

Publication year: 2007 Call number: [05.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w działalności banków komercyjnych
author Stacharska-Targosz, Jolanta

Publication year: 2000 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zamknięte fundusze inwestycyjne
author Krupa, Dorota

Publication year: 2008 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych
author Witkowska, Justyna

Publication year: 2008 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ubezpieczenie społeczne : teoria dla praktyki 
author Szumlicz, Tadeusz.

Publication year: 2006 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych
author Łańcucki, Jerzy

Publication year: 1996 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Komentarz do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze : stan prawny na dzień 15 lutego 2000 r. 
author Cybulski, Zbigniew

Publication year: 2000 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia : rynek i ryzyko 
author Ronka-Chmielowiec, Wanda

Publication year: 2002 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Modelowanie systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
author Misiński, Wojciech

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych w warunkach Integracji Europejskiej
author Treder, Hanna

Publication year: 2007 Call number: [02.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Umowa ubezpieczenia w Europie bez granic
author Malinowska, Katarzyna

Publication year: 2008 Call number: [02.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: