Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej /
 

Publication year: 2004 Call number: [631] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka przyrodniczego /
author Kaczała, Monika.

Series: Gospodarka i finanse Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 103 (2008) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Poziom wiedzy ubezpieczeniowej rolników
author Klepacki, Bogdan

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia w rolnictwie
author Dietrich, Mieczysław

Series: Identyfikacja regionalnych i lokalnych uwarunkowań Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rynek ubezpieczeń dobrowolnych w rolnictwie i kierunki rozwoju /
author Łozowski, Mieczysław.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse w dobie kryzysu /
red. naukowa Wiśniewska, Marta.

Publication year: 2012 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 18 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie i Finanse /
 

Publication year: 2013 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ryzyko w uprawach polowych na terenie Polski północnej i wykorzystanie ubezpieczenia /
author Stempel, Ryszard.

Series: Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 182 Studia ubezpieczeniowe (2011) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Projektowanie rozwoju sektora ubezpieczeniowego w Polsce /
oprac. Stroiński, Eugeniusz.

Publication year: 2011 Call number: [02.D] Series: Prace naukowo-badawcze Akademii Finansów 2009/2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowa konstrukcja produktu ubezpieczeniowego w rolnictwie - kontrakty indeksowe /
author Borys, Grażyna.

Series: Rynki finansowe i ubezpieczenia Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 143 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku : Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 342 /  
 

Publication year: 2014 Call number: [368] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu =Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 342 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenia dotowane upraw w Polsce a idea zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej /
author Łyskawa, Krzysztof.

Series: Studia ubezpieczeniowe Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 127 (2009) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje : Finanse / 
 

Publication year: 2017 Call number: [336] Series: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 478 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników /
author Szachułowicz, Jan.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIV zeszyt nr 2 (31) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: