Źródła finansowania przedsiębiorstw : stan badań i ich metaanaliza / 
author Nehrebecka, Natalia.

Publication year: 2016 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia : 2016, vol. 4, no.11 / 
Red. Gaweł, Aleksandra.

Publication year: 2016 Call number: [14.0] Series: vol. 4, no 11. Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Studia Oeconomica Posnaniensia /
 

Publication year: 2016 Call number: [ZN] Series: 2016, vol. 4, no. 11 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa : aspekty podatkowe księgowe i finansowe / 
 

Publication year: 2016 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość podatkowa /
author Olchowicz, Irena.

Publication year: 2011 Call number: [V] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne /
author Zubrzycki, Janusz.

Publication year: 2017 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon VAT 2017. T. 1 /
author Zubrzycki, Janusz.

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy /  
author Korczyn, Aleksander

Publication year: 2017 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw : ujęcie narzędziowo-praktyczne : (wybrane metody i instrumenty) / 
 

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości /
 

Publication year: 2016 Call number: [657.4] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach / 
 

Publication year: 2016 Call number: [14.B] Series: Studia Ekonomiczne - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 300 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa : aspekty podatkowe księgowe i finansowe / 
 

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Leksykon VAT 2017. T. 1 /
author Zubrzycki, Janusz.

Publication year: 2017 Call number: [0/9(03)/336.2] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Handel zagraniczny : organizacja i technika / 
 

Publication year: 2017 Call number: [339.5] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa : Źródła kapitału / 
 

Publication year: 2015 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Źródła finansowania działalności a sprawność przedsiębiorstw działających w Polsce /
 

Publication year: 2014 Call number: [IX] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Źródła finansowania przedsiębiorstw : stan badań i ich metaanaliza / 
author Nehrebecka, Natalia.

Publication year: 2016 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozliczanie dotacji unijnych : wskazówki, jak nie popełniać błędów / 
Autor Trzpioła, Katarzyna

Publication year: 2016 Available: (0); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości /
 

Publication year: 2016 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samochód w firmie :
author Kowalski, Radosław

Publication year: 2017 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Samochód w firmie : prawidłowe rozliczenia / 
Autor Kowalski, Radosław.

Publication year: 2017 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing 2018 : wyjaśnienia praktyczne / 
Autor Kornacki, Jakub.

Publication year: 2017 Call number: [03.A] Series: Biblioteka Finansowo-Księgowa Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. T. XLIII /
 

Publication year: 1997 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych /
Autor Gos, Waldemar.

Publication year: 2017 Series: Vademecum Rachunkowości Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych w przykładach i zadaniach /
 

Publication year: 2017 Series: Vademecum Rachunkowości Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Leasing w ujęciu podatkowym, bilansowym oraz prawnym : zagadnienia podatkowe / 
Autor Breda, Małgorzata

Publication year: 2017 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zobowiązania : część szczegółowa / 
author Radwański, Zbigniew.

Publication year: 2017 Call number: [347.4] [Podręcznik] Series: Podręczniki Prawnicze Available: (19); Checked out: (2); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leksykon ksiegowego : pytania i odpowiedzi / 
Autor Sałdyka, Paweł.

Publication year: 2018 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości : praca zbiorowa /  
red. Czubakowska, Ksenia

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość finansowa /
Redaktor Messner, Zbigniew

Publication year: 2010 Call number: [14.B] Available: (4); Checked out: (5); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo bilansowe a prawo podatkowe /
 

Publication year: 2011 Series: Vademecum rachunkowości Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie finansami osobistymi : teoria i praktyka / 
Autor Barembruch, Adam.

Publication year: 2018 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing : praktyczne wskazówki, zmiany 2019 / 
Autor Kornacki, Jakub

Publication year: 2018 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Vademecum samodzielnego księgowego : praca zbiorowa / 
 

Publication year: 2008 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne : zasady i metody: klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji, dokumentacji : poradnik praktyczny dla wszystkich firm i jednostek prowadzących: księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów (do podatku zryczałtowanego) / 
author Korczyn, Aleksander

Publication year: 2018 Call number: [III] Series: Nowe Prawo Rachunkowości Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praktyczne sporządzenie biznesplanu : plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego Excel / 
author Sitkiewicz, Ryszard

Publication year: 2014 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe według MSSF /
Autor/Redaktor Nita, Bartłomiej

Publication year: 2019 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości /
 

Publication year: 2019 Call number: [657] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi : uwarunkowania - procesy - decyzje / 
 

Publication year: 2016 Call number: [IX] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing 2018 : wyjaśnienia praktyczne / 
Autor Kornacki, Jakub.

Publication year: 2017 Call number: [IX] Series: Biblioteka Finansowo-Księgowa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Languages: