Leasing w 2014 roku : skutki prawne, podatkowe i rachunkowe / 
author Kowalska, Agnieszka.

Publication year: 2014 Series: Vademecum Podatnika Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Ograniczenia finansowania przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu : na przykładzie Polskich Kolei Państwowych i polskich producentów taboru w latach 1996-2001 / 
 

Publication year: 2004 Call number: [339.18] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula /
 

Publication year: 2013 Call number: [ZN] Series: Lipiec-wrzesień 2013 / nr 3 (37) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podatek dochodowy od osób fizycznych: komentarz / 
author Marciniuk, Janusz.

Publication year: 2014 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podatek dochodowy od osób prawnych: komentarz / 
Red. Obońska, Aleksandra.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa /  
 

Publication year: 2014 Series: Meritum Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zobowiązania : część szczegółowa / 
author Radwański, Zbigniew.

Publication year: 2013 Call number: [347.4] [Podręcznik] Series: Podręczniki Prawnicze Available: (20); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy / 
author Baran, Barbara.

Publication year: 2015 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy / 
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Krajowe Standardy Rachunkowości z ustawą o rachunkowości /
 

Publication year: 2014 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing jako sposób dofinansowania przedsiębiorstwa /
author Gawrońska, Jadwiga Marzena.

Series: Zeszyty Naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna] w Warszawie Nr 19/2005 Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 19/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka t. 2 /  
 

Publication year: 2012 Call number: [658.14/.17] Series: Prace Naukowe Uniwerytetu Ekonomicznego we Wrocławiu=Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 271 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie przedsiębiorstwa : ujęcie teoretyczno-praktyczne /  
Red. Szlęzak-Matusewicz, Joanna.

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Leasing w praktyce /
author Biskupski, Zbigniew.

Publication year: 2014 Call number: [03.A] Series: Biblioteka przedsiębiorcy Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Pośrednictwo finansowe : w Polsce / 
author Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.

Publication year: 2010 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Płynność finansowa przedsiębiorstwa : istota, pomiar, zarządzanie / 
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość korporacyjna : podręcznik akademicki / 
 

Publication year: 2015 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT /
author Godlewska, Jadwiga.

Publication year: 2015 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

VAT podatek od towarów i usług /
 

Publication year: 2015 Call number: [VI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu /
 

Publication year: 2014 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości /
 

Publication year: 2016 Call number: [657.4] [Podręcznik] Available: (2); Checked out: (4); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kiedy firmy sięgają po leasing? /
author Białek-Jaworska, Anna.

Series: Gospodarka Narodowa nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju sektora leasingowego w Polsce /
author Pastusiak, Radosław.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
 

Publication year: 2009 Call number: [VII] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw : analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy / 
author Baran, Barbara

Publication year: 2016 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse przedsiębiorstwa : istota, narzędzia, zarządzanie / 
author Dziawgo, Danuta

Publication year: 2011 Call number: [07.B] Series: Finanse - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leksykon VAT 2016.
author Zubrzycki, Janusz

Publication year: 2016 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości /
 

Publication year: 2016 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing na nowych zasadach : po wprowadzeniu przepisów w Kodeksie cywilnym oraz w ustawach O podatku dochodowym, O VAT i O rachunkowości : aspekt prawny, podatkowy i księgowy / 
author Korczyn, Aleksander

Publication year: 2016 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing 2016 /
author Kornacki, Jakub

Publication year: 2016 Call number: [03.A] Series: Biblioteka Finansowo-Księgowa Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing dla przedsiębiorcy : jak wybrać i rozliczać / 
author Kowalski, Radosław

Publication year: 2015 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

To twoja firma : 12 kroków do sukcesu / 
author Głos, Adam.

Publication year: 2015 Call number: [10.B] Series: Onepress Small Business Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2016 /
author Zubrzycki, Janusz.

Publication year: 2016 Call number: [657.4] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. | Mikrofirma 2011. | Systemy finansowania i oceny.
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 637 62 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing 2016 /
author Kornacki, Jakub.

Publication year: 2016 Series: Biblioteka Finansowo-Księgowa Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Samochód w firmie : prawidłowe zasady rozliczania : amortyzacja, leasing, VAT / 
author Kowalski, Radosław

Publication year: 2016 Call number: [07.D] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rozwój firm leasingowych powiązanych kapitałowo z bankami w Polsce /
author Okręglicka, Małgorzata.

Series: Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości Zeszyty Naukowe [Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości] nr 2 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi : uwarunkowania - procesy - decyzje / 
 

Publication year: 2016 Call number: [336.1] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami /
author Rutkowski, Andrzej.

Publication year: 2016 Call number: [658.14/.17] Available: (0); Checked out: (21); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Languages: