Nowe unormowanie cywilnoprawne umów leasingu, agencyjnej, składu
author Trzciński, Zenon

Series: Zeszyty Naukowe Nr 4 (26) 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wybrane problemy prawnopodatkowe i księgowe leasingu w Polsce /
author Tyszka, Włodzimierz.

Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 1(1) / 2001 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polski rynek leasingu : stan i perspektywy / 
author Potrykus, Marcin.

Series: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 142 (2010) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Refakturowanie ubezpieczenia przez firmy leasingowe
author Szelągowski, Karol

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing środków transportu drogowego. : uwarunkowania rozwoju /  
author Grzywacz, Jacek.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Zeszyt Naukowy [Szkoła Główna Handlowa] 61 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing w Polsce w aspektach: prawnym, podatkowym i bilansowym /
author Foryś, Aleksandra Anna.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie rok XIV zeszyt nr 1 (30) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rola leasingu w finansowaniu inwestycji małych i
author Szczepaniec, Marek

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 1 (34) 2007 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Umowa leasingu i jej zastosowanie e działalności uwagi prawno-ekonomiczne 
author Kubiński, Piotr

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 2 (55) 2012 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wpływ uregulowań prawnych na atrakcyjność leasingu w okresie transformacji systemowej w Polsce /
author Kramarek, Maciej.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 17/2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Możliwości i ograniczenia zastosowania leasingu w budownictwie i na rynku nieruchomości /
author Czajka, Agnieszka.

Series: Kierunki doskonalenia procesu inwestycyjno-budowlanego Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 231 (1996) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing jako usługa na rynku kapitałowym - szanse i zagrożenia /
author Okręglicka, Małgorzata.

Series: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości. T.1 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497 Ekonomiczne Problemy Usług nr 20 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transakcje leasingowe jako forma pozyskiwania kapitału obcego /
author Bauer, Romuald.

Series: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów [Szkoła Główna Handlowa] z. 3 (1997) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing jako cywilno-prawna umowa nazwana
author Bondaruk, Ewa

Series: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Obciążenia fiskalne leasingu /
author Ciupek, Bożena.

Series: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wybrane instrumenty finansowe w mechanizmie rynkowym nr 144/1998 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój leasingu w Polsce na tle wybranych państw Europy Środkowej /
author Okręglicka, Małgorzata.

Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 25/2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bilansowa i podatkowa wycena składników majątkowych przejętych do użytkowania na podstawie umów leasingu prywatyzacyjnego /
author Kuzior, Anna.

Series: Informacyjna funkcja rachunkowości we współczesnej gospodarce rynkowej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 19 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawno-podatkowa analiza umowy leasingu z uwzględnieniem zagadnień transportowych /
author Fuchs, Dariusz.

Series: Funkcjonowanie i nowoczesne formy organizacji podsystemów transportowych Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 16 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bariery w finansowaniu działalności gospodarczej
author Węgrzynowska, Anna

Series: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Raport branżowy usługi medyczne telekomunikacja usługi edukacyjne usługi leasingowe usługi profesjonalne usługi gastronomiczne usługi turystyczne usługi transportowe 
author Dobska, Monika

Series: Transformacja w usługach Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 9 (2001) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zabezpieczenia prawne umowy leasingu w świetle
author Wysocka, Marta

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (12) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing konsumencki - wybrane zagadnienia
author Pałka, Piotr

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (45) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing w finansowaniu rozwoju małych i średnich
author Rosłon, Jolanta

Series: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2/2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Transakcje leasingowe w Polsce
author Foryś, Aleksandra

Series: Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1 (12) 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing jako forma finansowania inwestycji w Polsce i w Rosji /
author Antosik, Arkadiusz.

Series: Zeszyty Naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna] w Warszawie Nr 19/2005 Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 19/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing zwrotny nieruchomości
author Banach, Bartosz

Series: Doradztwo Podatkowe nr 12 (160) 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Odliczenie VAT od rat leasingowych dotyczących
author Matarewicz, Jacek

Series: Doradztwo Podatkowe nr 2 (162) 2010 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju leasingu w Polsce /
author Ochman, Marek.

Series: Optimum nr 3(19) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zalety i wady leasingu
author Gawrońska, Marzena

Series: Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing jako sposób dofinansowania przedsiębiorstwa /
author Gawrońska, Jadwiga Marzena.

Series: Zeszyty Naukowe [Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna] w Warszawie Nr 19/2005 Zeszyty Naukowe WSE-I w Warszawie Nr 19/2005 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kiedy firmy sięgają po leasing? /
author Białek-Jaworska, Anna.

Series: Gospodarka Narodowa nr 2/2015 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Uwarunkowania rozwoju sektora leasingowego w Polsce /
author Pastusiak, Radosław.

Series: Przegląd Organizacji nr 8/2013 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój firm leasingowych powiązanych kapitałowo z bankami w Polsce /
author Okręglicka, Małgorzata.

Series: Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości Zeszyty Naukowe [Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości] nr 2 / 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing jako źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw /
author Bieliński, Mariusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 3 (80) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Leasing w ujęciu prawno-organizacyjnym przedsiębiorstwa korzystającego /
author Bieliński, Mariusz.

Series: Pieniądze i Więź Kwartalnik Naukowy nr 4 (81) 2018 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: