Bank a leasing
author Gigol, Katarzyna

Publication year: 2001 Call number: [03.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing
author Stecki, Leopold

Publication year: 1999 Call number: [03.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finanse : podręcznik : finanse systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, przedsiębiorstw : wykład : część 1 
author Jarocka, Ewa

Publication year: 2001 Call number: [07.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach : tom 3 : aktywa trwałe : utrata własności : leasing 
author Bonham, Mike

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Innowacje bankowe
author Krzyżkiewicz, Zbigniew

Publication year: 1996 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing w księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdawczości
author Misterska-Dragan, Barbara.

Publication year: 2006 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego
author Szewc, Waldemar

Publication year: 2006 Call number: [03.A] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość : podręcznik : część 1 : wykład 
author Kuczyńska-Cesarz, Anna

Publication year: 2005 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Leasing w prywatyzacji
author Teluk, Zofia

Publication year: 1999 Call number: [03.A] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce : wybrane aspekty 
author Pruchnicka-Grabias, Izabela

Publication year: 2006 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Handel zagraniczny : wybrane problemy 
author Dudziński, Jerzy

Publication year: 2006 Call number: [05.D] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Teoria rachunkowości
author Hendriksen, Eldon A.

Publication year: 2002 Call number: [14.0] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Niekonwencjonalne źródła i formy finansowania przedsiębiorstw
 

Publication year: 2006 Call number: [07.B] Available: (3); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Inwestycje : capital budgeting : budżetowanie kapitału 
author Pluta, Wiesław

Publication year: 1995 Call number: [08.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : podręcznik akademicki 
author Jaworski, Władysław L.

Publication year: 2001 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość : podręcznik akademicki 
author Jaworski, Władysław L.

Publication year: 2002 Call number: [06.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Bankowość : podręcznik akademicki 
author Jaworski, Władysław L.

Publication year: 2004 Call number: [06.0] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość : podręcznik akademicki 
author Jaworski, Władysław L.

Publication year: 2005 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Środki trwałe wartości niematerialne i prawne : ujęcie podatkowe i rachunkowe 
author Małkowska, Danuta

Publication year: 2003 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce
author Bailey, Georgette T.

Publication year: 2000 Call number: [14.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie płynnością finansów : małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne 
author Kaczmarek, Tadeusz Teofil

Publication year: 2007 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami
author Rutkowski, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Amortyzacja podatkowa środków trwałych
author Wojtasik, Przemysław

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa
author Kałdoński, Michał

Publication year: 2007 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość banku : jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje 
author Woelfel, Charles J.

Publication year: 2000 Call number: [14.C] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce
author Michalak, Aneta

Publication year: 2007 Call number: [08.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : Polityka rachunkowości : Ewidencja środków trwałych - leasing : Ewidencja zapasów : Klasyfikacja kosztów : Układy ewidencyjne kosztów : Zasady ustalania wyniku finansowego - warianty wyboru : Ewidencja księgowa działalności produkcyjnej : Ewidencja księgowa działalności usługowej 
author Duda, Katarzyna

Publication year: 2007 Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Place hold Add to cart

Finansowanie strategii marketingowych
author Grzegorczyk, Wojciech

Publication year: 2003 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Rachunkowość finansowa
author Messner, Zbigniew

Publication year: 2006 Call number: [14.B] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kalkulacje finansowe : wartość pieniądza w czasie, kredyty, odsetki, projekty inwestycyjne, papiery wartościowe 
author Sobczyk, Mieczysław

Publication year: 2007 Call number: [07.0] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa : Podręcznik dla studentów szkół wyższych 
author Śliwa, Jan

Publication year: 2007 Call number: [07.B] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa /
author Bień, Witold.

Publication year: 2008 Call number: [07.B] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 Dalej>>
Languages: