Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 2 (14) 2002 /  
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 2 (14) / 2002 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Determinanty rozwoju gospodarczego : | Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / aspekty mikro- i makroekonomiczne : T.1 Gospodarka - Finanse - Pedagogika : Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Determinanty rozwoju gospodarczego Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowiegogika T.1 Gospodarka - Finanse - Pedagogika nr 2(13), 2009, T.1 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zdrowie i jego promocja : kształtowanie przyszłości : Monografie i Opracowania 538 /  
red. Korporowicz, Violetta.

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Etyczny wymiar działalności gospodarczej : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 35 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
red. naukowy Polok, Grzegorz

Publication year: 2005 Call number: [ZN] Series: Etyczny wymiar działalności gospodarczej Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] nr 35 (2005) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr 10/2006
red. prowadzący Stefańska-Matuszyn, Maria

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr 10/2006
red. prowadzący Stefańska-Matuszyn, Maria

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 2(2) 2002 /
 

Publication year: 2002 Call number: [ZN] Series: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 2(2) / 2002 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce : Studia Ekonomiczne nr 26 : Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" /  
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne [Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach] Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce nr 26 (2003) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Nr 3 (53) 2008 ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna Warszawie 
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr 10/2006
red. naukowa Bożyk, Paweł

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Finanse 2009 teoria i praktyka Finanse publiczne I Zeszyty Naukowe nr 546 [Uniwersytet Szczeciński] Ekonomiczne problemy usług nr 36 
red. naukowy Lubińska, Teresa

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości finansowej /
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naykowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 816 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu gospodarki regionalnej Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 527 
red. naukowy Fajferek, Antoni

Publication year: 1999 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne nr 3(43) 2009 /  
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3(43) / 2009 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 15/2010
red. naukowy Cieślak, Maria

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 /  
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] nr 106 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych : Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 241 /  
 

Publication year: 1997 Call number: [ZN] Series: Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych Zeszyty Naukowe [Akademia Ekonomiczna w Poznaniu] Seria I Zeszyt 241 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 752 
red. naukowy Bywalec, Czesław

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 755 
red. naukowy Szopa, Bogumiła

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój lokalny i regionalny : znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31 / 2010 /    
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Rozwój lokalny i regionalny Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 31 / 2010 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prace z zakresu rachunkowości /
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 829 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 4 (20) 2003 /  
 

Publication year: 2003 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 4 (20) / 2003 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 2 (22) 2004 /  
 

Publication year: 2004 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 2(22) / 2004 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego zeszyt 32 Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji 
red. naukowy Bisztyga, Andrzej

Publication year: 2007 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Nr 2 rok 2006
red. Żmigrodzki, Marek

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe [ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie] Nr 1(51) 2008 /
 

Publication year: 2008 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe [ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie] Nr 1(51) 2008 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : nowe kierunki : Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 / 
 

Publication year: 2009 Call number: [ZN] Series: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] Nr 129 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 3(3)/1996
Red. Balicki, Władysław.

Publication year: 1996 Call number: [ZN] Series: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Nr 3(3)/1996 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych : Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 131 / 
 

Publication year: 2010 Call number: [ZN] Series: Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych Zeszyty naukowe [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu] nr 131 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimu : Studia Ekonomiczne nr 3 (51) 2011 /  
 

Publication year: 2011 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 3 (51) / 2011 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego : wybrane zagadnienia : Studia Ekonomiczne nr 83 : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach /  
 

Publication year: 2012 Call number: [ZN] Series: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego nr 83 (2012) Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Optimum : Studia Ekonomiczne Nr 1 (29) 2006 /  
 

Publication year: 2006 Call number: [ZN] Series: Optimum nr 1 (29) / 2006 Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: