Strategiczne zarządzanie projektami /
red. Trocki, Michał.

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Benchmarking w doskonaleniu serwisów WWW bibliotek akademickich Benchmarking for Improving Academic Library Web 
author Sapa, Remigiusz

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne koncepcje, metody, strategie 
author Janasz, Krzysztof.

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Reklama : podręcznik / 
author Nowacki, Robert

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Biznesplan po polsku
author Tokarski, Andrzej.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania /
author Robbins, Stephen P.

Publication year: 2002 Call number: [P] [XI] [P] [p] [P] [Podręcznik] Available: (5); Checked out: (3); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Wyróżniaj się lub zgiń jak przetrwać w erze morderczej konkurencji? 
author Trout, Jack

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Na przekór stereotypom : tajemnica sukcesu najbardziej niezwykłego przedsiębiorstwa na świecie /  
author Semler, Ricardo

Publication year: 1998 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach /
red. Nowak, Mariusz.

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw /
red. naukowa Ciesielski, Marek

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (2); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, T. 2 /
red. Marek, Stanisław.

Publication year: 1994 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się : 
author Gudkova, Svetlana

Publication year: 2008 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Menedżer skuteczny /
author Drucker, Peter F. (1909-2005)

Publication year: 1994 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa komunalnego /
red. naukowy Sadowy, Marta

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dystrybucja produktów /
author Czubała, Anna

Publication year: 2001 Call number: [XI] [XII] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak założyć i prowadzić własną firmę praktyczny poradnik z przykładami 
author Mućko, Przemysław

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy
author Stabryła, Adam.

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Fuzje i przejęcia : techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania / 
author Szczepankowski, Piotr J.

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informatyzacja w logistyce przedsiębiorstw
author Gołembska, Elżbieta

Publication year: 1997 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
red. Lichtarski, Jan

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie ryzykiem projektu
author Chong, Yen Yee

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / 
author Blaik, Piotr

Publication year: 1999 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / 
author Urbaniak, Bogusława

Publication year: 2004 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

International Managament Managing Across Borders and Cultures 
author Deresky, Helen

Publication year: 2006 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Przyszłość konkurencji : współtworzenie wyjątkowej wartości wraz z klientami /  
author Prahalad, C.K.

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich : przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech 
red. Dominiak, Piotr

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarządzanie logistyką
author Harrison, Alan

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognozowanie popytu w logistyce małego przedsiębiorstwa /
author Reszka, Leszek.

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Modelowanie strategii biznesu
author Berliński, Lechosław

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Organizatorzy transportu rynki, operacje, strategie 
author Rześny-Cieplińska, Jagienka.

Publication year: 2011 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie /
author Sarjusz-Wolski, Zdzisław

Publication year: 2000 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przedsiębiorczość dla ambitnych : Jak uruchomić własny biznes / 
author Cieślik, Jerzy

Publication year: 2010 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Podstawy zarządzania organizacjami /
author Kożuch, Barbara

Publication year: 2005 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Project mamagement w czasach kryzysu /
red. naukowy Kisielnicki, Jerzy

Publication year: 2009 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zmiany w organizacji - moda czy konieczność?
author Ścibiorek, Zbigniew

Publication year: 2007 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy organizacji i zarządzania
red. Romanowska, Maria

Publication year: 2001 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie w firmie /
author Waters, Donald

Publication year: 2002 Call number: [XI] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Management as a New Technology
author Badawy, Michael K.

Publication year: 1993 Call number: [XI] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Study Guide to Accompany Business Communication
author Bovee, Courtland L.

Publication year: 1992 Call number: [XI] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: