Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów podręcznik z przykładami i zadaniami 
author Kowalski, Jacek M.

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Metody statystyczne zadania i sprawdziany 
author Zeliaś, Aleksander

Publication year: 2002 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka
red. naukowy Paradysz, Jan

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

W stronę aktywnej polityki społecznej
red. Kaźmierczak, Tomasz

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Społeczeństwo obywatelskie modele teoretyczne i praktyka społeczna 
red. Balawajder, Edward

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

L'art de se persuader des idees douteuses, fragiles
author Boudon, Raymond

Publication year: 1990 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia myśli politycznej i prawnej /
author Izdebski, Hubert

Publication year: 2001 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy statystyki opisowej dla ekonomistów Podręcznik z przykładami i zadaniami 
author Kowalski, Jacek M.

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Praca magisterska : jak pisać i obronić? : wskazówki metodologiczne / 
author Zenderowski, Radosław

Publication year: 2004 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia /
red. Pigla, Marlena

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Elementy statystyki matematycznej z przykładami
author Górska, Rumiana

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / 
author Pułło, Andrzej

Publication year: 2000 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zarys metod statystycznych
author Zając, Kazimierz

Publication year: 1994 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Historia doktryn politycznych i prawnych /
author Olszewski, Henryk

Publication year: 2001 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy statystyki z elementami demografii
author Malinowski, Andrzej

Publication year: 2009 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Socjologia koncepcje i ich zastosowanie 
author Turner, Jonathan H.

Publication year: 1998 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Hochschulwesen angesichts zeitgenossischer
red. Drozdowicz, Zbigniew

Publication year: 1999 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka podręcznik dla studiów ekonomicznych 
author Kot, Stanisław Maciej.

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach Zastosowania statystyki i data mining w badaniach 
 

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej studium ekonomiczne 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 1994 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa /
red. naukowy Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej /
red. naukowa Mackiewicz, Maciej

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Badania fokusowe
author Barbour, Rosaline

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Antropologia organizacji metodologia badań terenowych 
author Kostera, Monika.

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Elementy ekonomii i polityki spolecznej
author Jaźwiński, Ireneusz

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka
author Sobczyk, Mieczysław

Publication year: 1995 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (1); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Kapitalizm i wolność /
author Friedman, Milton

Publication year: 1993 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka dla ekonomistów
author Pułaska-Turyna, Beata

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Doktryna szoku jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski 
author Klein, Naomi

Publication year: 2011 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Społeczeństwo a gospodarka socjologia ekonomiczna 
author Gilejko, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nieklasyczne metody statystyczne
author Domański, Czesław

Publication year: 2000 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Historia myśli polityczno-prawnej
author Filipowicz, Stanisław

Publication year: 2003 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Zagrożenia cywilizacyjne a kategoria "Rozwój" studia nad zrównoważonym rozwojem tom.VI 
red. Piontek, Franciszek

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Wzory i tablice statystyczne
author Barańska, Zygmunta

Publication year: 2007 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Statystyka nie jest trudna mierniki statystyczne 
author Kassyk-Rokicka, Helena

Publication year: 1999 Call number: [II] Series: Statystyka nie jest trudna Część 1 Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Statystyka matematyczna w zarządzaniu
red. naukowy Witkowski, Marek

Publication year: 2010 Call number: [II] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej studium ekonomiczne 
author Golinowska, Stanisława

Publication year: 1994 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie doktryna i myśl polityczna 
red. Kaute, Wojciech

Publication year: 2004 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych /
red. naukowy Sławińska, Maria.

Publication year: 2006 Call number: [II] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji /
author Denning, Dorothy E.

Publication year: 2002 Call number: [II] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej>>
Languages: