Finanse Komunalne : miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych / 
 

Publication year: 2009 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Przegląd Podatkowy : podatki, cła, giełdy / 
 

Publication year: 1994 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Management and Business Administration. Central Europe / (do 2012 r. Master of Business Administration) 
 

Publication year: 1997 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] [Dostęp w Czytelni] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Ius Novum : kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego / 
 

Publication year: 2007 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Państwo i Prawo /
 

Publication year: 2009 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Samorząd Terytorialny /
 

Publication year: 2000 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska /
 

Publication year: 1981 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej /
 

Publication year: 2010 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Biuletyn Sądu Najwyższego : Izba Pracy, Ubezpiczeń, Społecznych i Spraw Publicznych / 
 

Publication year: 2011 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Coaching Review : kwartalnik Centrum Coachingu / 
 

Publication year: 2010 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

HUK : czasopismo kwartalne całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego / 
 

Publication year: 2007 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Europejski Przegląd Sądowy : EPS / 
 

Publication year: 2005 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gdańskie Studia Prawnicze /
 

Publication year: 1997 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gdańskie Studia Prawnicze : przegląd orzecznictwa / 
 

Publication year: 2005 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nieruchomości i Prawo /
 

Publication year: 2011 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowy Przegląd Notarialny : dwumiesięcznik Rady Izby Notarialnej w Warszawie / 
 

Publication year: 1999 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polish Yearbook of International Law
 

Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo w Działaniu /
 

Publication year: 2011 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prokurator : kwartalnik Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej / 
 

Publication year: 2000 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prokuratura i Prawo /
 

Publication year: 1995 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd Legislacyjny : biuletyn Rady Legislacyjnej / 
 

Publication year: 1996 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Przegląd Prawa Wyznaniowego /
 

Publication year: 2009 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

StudiaIuridica Toruniensia /
 

Publication year: 2001 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Studia Iuridica Lublinensia /
 

Publication year: 2003 Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

Call number: [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

PPH Przegląd Prawa Handlowego /
 

Publication year: 2017 Call number: [Dostęp w Czytelni] [Dostęp w bazie LexOmega] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (2); Actions: Add to cart

Customize your search

Languages: