Operacje otwartego rynku Banku Centralnego
author Sławiński, Andrzej.

Publication year: 1995 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Logistyka miejska koncepcje, systemy, rozwiązania 
author Tundys, Blanka

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Renta emisyjna i gospodarka finansowa banku centralnego
author Cukrowski, Jacek

Publication year: 2003 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania
red. Cymerman, Ryszard

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Rewitalizacja miast w Polsce
author Siemiński, Waldemar

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej wybór tekstów z komentarzem część 1 
red. Czornik, Małgorzata

Publication year: 2010 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bank centralny od gospodarki planowej do rynkowej 
author Gronkiewicz-Waltz, Hanna

Publication year: 1992 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Bankowość centralna : Funkcje. Metody. Organizacja /  
author Baka, Władysław.

Publication year: 2001 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich
author Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2002 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach
red. Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Bankowość centralna w teorii i praktyce
author Blinder, Alan S.

Publication year: 2001 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Zarządzanie w gospodarce przestrzennej
author Gaczek, Wanda Maria

Publication year: 2003 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Operacje zagraniczne banków centralnych
author Karwowski, Jacek.

Publication year: 1997 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Urbanistyka w systemie planowania przestrzennego
author Kopietz-Unger, Janina

Publication year: 2000 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna planowanie i zagospodrowanie przestrzenne 
red. naukowy Kupiec, Leszek.

Publication year: 2002 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Szata informacyjna miasta
red. Jałowiecki, Bohdan

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Ekonomika i zarządzanie miastem
red. Brol, Ryszard

Publication year: 2001 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna jej geneza, stan i rozwój
author Dębski, Jerzy

Publication year: 2001 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna podstawy teoretyczne 
author Domański, Ryszard.

Publication year: 2006 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych : koncepcje planistyczne, zakres prac planistycznych, wydatki na planowanie przestrzenne / 
author Nowak, Maciej J.

Publication year: 2010 Call number: [711] Available: (3); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deutsche Bundesbank Weltweite Organisationen und Gre 
 

Publication year: 1997 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Central Banking in Transition Economies
author Healey, Nigel M.

Publication year: 1999 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Europejski Bank Centralny
author Grzesiak, Monika

Publication year: 2004 Call number: [336.711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Podstawowe instytucje planowania przestrzennego i
author Leoński, Zbigniew.

Publication year: 1999 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru 
author Ładysz, Iwona

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Narodowy Bank Polski 1948 - 1970
author Jezierski, Andrzej

Publication year: 2001 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna infrastruktura ekonomiczna 
author Kupiec, Leszek.

Publication year: 2005 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego Zarys 
author Gorzym-Wilkowski, Waldemar

Publication year: 2006 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Gospodarka przestrzenna uwarunkowania społeczno-kulturowe 
author Karwińska, Anna.

Publication year: 2008 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Metropolie problemy rozwoju 
red. naukowa Czarnecki, Witold

Publication year: 2009 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Planowanie przestrzenne szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe 
red. Kozłowski, Stefan

Publication year: 2007 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Miasto jako analog przedsiębiorstwa inspiracje dydaktyczne i badawcze 
red. Kuciński, Kazimierz

Publication year: 2011 Call number: [711] Available: (0); Checked out: (1); Not for loan: (1); Actions: Place hold Add to cart

Miasto ekonomiczne aspekty funkcjonowania Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola 
author Czornik, Małgorzata

Publication year: 2004 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro 
author Sobol, Marzena

Publication year: 2008 Call number: [336.711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /
author Cymerman, Ryszard.

Publication year: 2006 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Lokalne strategie mieszkaniowe
red. Czyżewska, Aleksandra

Publication year: 2000 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Planowanie przestrzenne w RFN
author Hernik, Józef

Publication year: 2006 Call number: [711] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

1 2 3 4 Dalej>>
Languages: