Kreowanie informacji Media relations 
author Jabłoński, Wojciech

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media a dobra osobiste
red. Barta, Janusz

Publication year: 2009 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria komunikowania masowego
author McQuail, Denis

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Oddziaływanie mas mediów
author Kozłowska, Anna

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Język nowych mediów
author Manovich, Lev

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Deotologia mediów
author Bertrand, Claude-Jean

Publication year: 2007 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wstęp do nauki o komunikowaniu
author Pisarek, Walery

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media masowe w oddziaływaniu na rozwój regionu monografia pokonferencyjna 
red. naukowy Kania, Jan

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Czy istnieje IV władza? wolność prasy w teorii i praktyce 
red. Gardocka, Teresa

Publication year: 2010 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka medialna Danii, Norwegii i Szwecji analiza porównawcza interwencji państwa w systemy 
author Głowacki, Michał

Publication year: 2011 Call number: [659.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media, komunikacja, biznes elekroniczny
red. Jung, Bohdan

Publication year: 2001 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji
red. naukowa Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Jak zorganizować perfekcyjną konferencję
author Fisher, John G.

Publication year: 2005 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media i władza demokracja, wolność przekazu i publiczna debata w 
red. Żuk, Piotr

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media i komunikowanie masowe Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu 
author Goban-Klas, Tomasz

Publication year: 2000 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Multimedia w biznesie i edukacji multimedia w telekomunikacji, multimedia w 
red. naukowy Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2005 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Media publiczne początek końca czy nowy początek
author Jakubowicz, Karol

Publication year: 2007 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka i jej ludzie
author Władyka, Wiesław

Publication year: 2007 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Wizerunek firmy w mediach
author Szocki, Józef

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Electronic Media Programming Strategies and Decisio 
author Carroll, Raymond L.

Publication year: 1993 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Popularna Encyklopedia Mass Mediów
red. Skrzypczak, Józef.

Publication year: 2000 Call number: [0/9(03)/659.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Słownik terminologii medialnej
red. Pisarek, Walery

Publication year: 2006 Call number: [0/9(038)/659.3] Available: (0); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media dawne i współczesne tom II 
red. naukowa Kosmanowa, Bogumiła

Publication year: 2007 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Współczesne oblicza mediów
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2005 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Teoria i praktyka funkcjonowania mediów
red. Marszałek-Kawa, Joanna

Publication year: 2010 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo
author Braun, Juliusz

Publication year: 2005 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Nowe media i polityka : internet, demokracja, kampanie wyborcze /  
redaktor Jeziński, Marek

Publication year: 2009 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Komunikacja w zarządzaniu Techniki, narzędzia i 
author Kiełtyka, Leszek

Publication year: 2002 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Globalization, Discourse, Media In a Critical Perspective 
ed. Duszak, Anna

Publication year: 2010 Call number: [659.3] Available: (2); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Nowe media, nowe w mediach
red. Borkowski, Igor

Publication year: 2001 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Cywilizacja medialna Geneza, ewolucja, eksplozja 
author Goban-Klas, Tomasz

Publication year: 2005 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Strategie zarządzania na rynku mediów
author Küng, Lucy

Publication year: 2012 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Informacja w biznesie /
author Forlicz, Stefan.

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Polityka medialna a media elektroniczne
author Jakubowicz, Karol

Publication year: 2008 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Media dawne i współczesne tom I 
red. naukowa Kosmanowa, Bogumiła

Publication year: 2006 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Megamedia Shakeout The Inside Story of the Leaders a 
author Maney, Kevin

Publication year: 1995 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (0); Actions: Add to cart

Relacje z mediami
author Schenkler, Irv

Publication year: 2009 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Prawo, etyka czy rynek? zmiany w polskich mediach po 1989 roku 
red. Wolny-Zmorzyński, Kazimierz

Publication year: 2010 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

System mediów elektronicznych w Wielkiej Brytanii
author Konarska, Katarzyna

Publication year: 2007 Call number: [659.3] Available: (1); Checked out: (0); Not for loan: (1); Actions: Add to cart

Languages: